Pełna skuteczność

Zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych, zwiększenie miejsc ich rozrodu, a także ograniczenie śmiertelności związanej z tzw. pułapkami antropogenicznymi, są najważniejszymi zadaniami stojącymi przed Stowarzyszeniem „Człowiek i Przyroda”, które w ramach programu LIFE realizuje projekt „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” (LIFE12 NAT/PL/000063). W wielu krajach populacja płazów drastycznie się zmniejsza. Jest […]

Czytaj dalej

Służba z pasją

Aby zabiegać o inwestora, trzeba mu dać konkretną i pewną propozycję, która go zachęci do inwestowania na terenie naszej gminy, a tym samym do stymulowania rozwoju gospodarczego. I my ją dajemy. Ze względu na przyjazny klimat inwestycyjny, coraz więcej przedsiębiorców interesuje się naszymi terenami – mówi Wojciech Dereszewski, wójt położonej w województwie warmińsko-mazurskim gminy Kurzętnik. Gmina dysponuje własnymi kilkudziesięcioma […]

Czytaj dalej

Optymalne działanie drogą do sukcesu

Określenie wspólnej strategii udziałowców i zarządu spowodowało, że mamy dzisiaj zakład, który bardzo dobrze funkcjonuje i jest stabilnym pracodawcą. To duży sukces, biorąc pod uwagę początki jego funkcjonowania – mówi Jolanta Jabłońska-Wojciul, prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, gmina Połczyn-Zdrój – podmiotu nominowanego do tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego 2015. Obecnie współwłaścicielami spółki jest […]

Czytaj dalej
Fot. Mateusz Borny

Kompromis ekologii z gospodarką

  Chcemy chronić przyrodę na zasadzie kompromisu z gospodarką leśną, jak i rozwojem turystyki i z innymi formami działalności na terenie Lasów Janowskich – zapowiada Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Beata Sielewicz. Lubelska RDOŚ od początku tego roku realizuje innowacyjny projekt ekologiczny pt. „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”. Główny cel […]

Czytaj dalej

Innowacyjny sposób walki z zanieczyszczeniem powietrza

Na Dolnym Śląsku emisja gazów i pyłu do atmosfery należy do jednych z największych w Polsce. Naukowcy z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego wraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu tworzą narzędzia, które będą pomagać w rozwiązaniu problemu nadmiernego zanieczyszczenia powietrza nad Wrocławiem i sąsiednimi miastami. Projekt LIFE-APIS/PL, realizowany od dwóch lat przez […]

Czytaj dalej

Trzeba chronić torfowiska

Na świecie i w Europie Centralnej istnieją nieliczne torfowiska, które utrzymują się w naturalnym stanie, bez ingerencji człowieka. Przykładem jest Dolina Rospudy, jedno z najlepiej zachowanych torfowisk alkalicznych w Europie Środkowej. Natomiast znacznie zmienia się stan siedlisk w przeszłości użytkowanych. Klub Przyrodników podjął się ochrony torfowisk alkalicznych południowej i północnej Polski. To dwa projekty realizowane […]

Czytaj dalej
Dębno - tereny inwestycyjne

Dębnowska strefa czeka na inwestorów

– Wysokie lokaty w niezależnych rankingach w ostatnich latach są najlepszym przykładem na to, że jesteśmy samorządem aktywnym i otwartym, posiadającym pełną ofertę dla inwestora, ale także pamiętającym o mieszkańcach i skupionym na działaniach podwyższających poziom ich życia – mówi burmistrz Dębna w woj. zachodniopomorskim, Piotr Downar. Na temat terenów inwestycyjnych i udogodnień dla potencjalnych […]

Czytaj dalej

Ta gmina jest wzorem dla innych

Wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne, bardzo dobry klimat dla przedsiębiorczości oraz dynamiczny wzrost licz­by mieszkańców – wysuwają Gminę Morawica na lidera rozwoju gospodarczego w Polsce. W miejscowości leżącej w województwie świętokrzyskim na inwestorów czekają atrakcyjne grunty pod przemysł i usługi, częściowo nale­żące do Specjalnej Strefy Ekono­micznej „Starachowice”. Mowa o terenach w Woli Morawickiej znajdujących się przy drodze […]

Czytaj dalej
Międzychód

Takiego parku jeszcze w Polsce nie było

Stworzenie parku technologicznego i podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to jedne z najważniejszych wyzwań, które postawiły przed sobą nowe władze Międzychodu. I rzeczywiście włodarze gminy nie próżnują – od początku kadencji aktywnie poszukują inwestorów, by zrealizować ten ambitny cel. Park technologiczny poświęcony przemysłowi rolniczemu (ma powstać w Gorzyniu) to autorski pomysł burmistrza Krzysztofa Wolnego i […]

Czytaj dalej

Dolina logistyki pod Legnicą

Gmina Legnickie Pole już niedługo może stać się centrum branży automotive w Polsce. Sprzyja temu atrakcyjna lokalizacja gruntów oraz proinwestycyjne nastawienie władz gminy. Miesiąc temu na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar Legnickie Pole (położonej w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 i drogi ekspresowej S3) zainwestował kolejny inwestor. Firma Ritex wybuduje centrum logistyczne, a także park […]

Czytaj dalej