Budować na solidnym fundamencie

Nowoczesne budownictwo mieszkaniowe kojarzy się głównie z deweloperami, stawiającymi luksusowe, strzeżone osiedla. SM „Lazurowa” z Warszawy postanowiła skonfrontować z nimi swoją ofertę podczas targów

Read more

Przyszłość buduje się dziś

O tym, że długoterminową stabilność zyskuje się dzięki inwestowaniu, z prezesem SM „Lazurowa” Zbigniewem Gacą-Richter, rozmawia redaktor naczelny Krzysztof Dyła. Jakie jest podejście mieszkańców do inwestycji, które

Read more

Profesjonaliści nie siedzą za biurkiem

Rynek pracy domaga się profesjonalizacji usług społecznych. O potrzebie rozwiązań systemowych podnoszących jakość kształcenia i przygotowaniu pracowników socjalnych do pracy w terenie, z rektorem Wyższej

Read more