Wielobarwna Rząśnia

Stok narciarski na zwałowisku kopalni, kolektory słoneczne na większości dachów i otwarcie na przemysł – gmina w woj. łódzkim wprowadza w życie pomysły, których

Read more

Poznań zatrudnia najskuteczniej

Wsparcie, weryfikacja, poparcie, a przede wszystkim praca u podstaw – to części składowe sukcesu, jakim jest najniższa stopa bezrobocia w Polsce. O działaniach, które

Read more