101 TYSIĘCY POWODÓW DO DUMY

Ekologia i Ochrona Środowiska

Mława to jedno z największych miast północnego Mazowsza. Zamieszkuje je ponad trzydzieści tysięcy mieszkańców. Walka z emisją CO2 to prawdziwe wyzwanie, z którym od ponad 40 lat mierzy się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie. O sukcesach PEC mówi prezes zarządu Jan Przybyłek.

Jaka jest skala działalności przedsiębiorstwa?
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie w różnych formach organizacyjnych działa od ponad 40 lat. W tym czasie następował stały, chociaż nie zawsze w zadowalający tempie, rozwój systemu ciepłowniczego. Obecnie ogrzewamy ok. 110 obiektów, w tym 99 mieszkalnych wielorodzinnych. Według szacunkowych danych w tych budynkach zamieszkuje około 1/3 mieszkańców Mławy. Pozostałe to szkoły i trzy budynki handlowe. Zużycie energii w 2017 roku przekroczyło 101 tysięcy gigadżuli i było największe od przeszło 5 lat.

Co musiałoby się stać, aby zwiększyć obszar na jakim dostarczacie Państwo ciepło w mieście?
Nie ma możliwości technicznych, żeby wszystkich objąć. Mamy bardzo poważną konkurencję w postaci gazu ziemnego i w wielu wypadkach wyjście do następnych odbiorców wiąże się z ekonomicznie nieuzasadnioną budową sieci ciepłowniczych. Chodzi o to, jak szybko zwróciłyby się koszty rozbudowy sieci. Należy analizować, co dla spółki jest opłacalne i łączyć z tym możliwości dalszych inwestycji.

Jakie inwestycje poza rozbudową sieci ciepłowniczej z ostatnich lat były najważniejsze?
Z punktu widzenia spółki do najważniejszych inwestycji zaliczyłbym kilka zadań: inwestycje rozwojowe zezwalające na przyłączenia do systemu ciepłowniczego kolejnych odbiorców, poprawa warunków BHP dla pracowników poprzez mechanizację robót związanych z odżużlaniem oraz nawęglaniem kotłów grzewczych, wdrożenie nowego systemu komputerowego sterującego pracą kotłów węglowych. To pozwoliło na zwiększenie sprawności całego systemu ciepłowniczego o 7 proc., co oznacza mniejsze zużycie węgla i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wdrażając system dla swoich potrzeb spółka zadziałała na korzyść wszystkich mieszkańców.

Planujecie Państwo w najbliższym czasie kolejne? Z jakich źródeł można je finansować?
Planujemy w tym roku, tak jak dotychczas, podpisać umowę na wdrożenie na przełomie 2018/2019 opatentowanego rozwiązania skutkującego dalszym zwiększeniem sprawności wytwarzania ciepła i zmniejszeniem emisji o kolejne 4-5 proc. Może wydawać się, że to mała liczba, ale dla środowiska to naprawdę duża wartość. Chcemy nawiązać współpracę z Urzędem Miasta w Mławie w kwestii budowy magistrali, która pozwoli doprowadzić ciepło do dotychczas niedostępnych dla nas rejonów Mławy. Przyniesie to korzyści nie tylko mieszkańcom, ale również środowisku, bo obniży emisję CO2. Dodatkowo, planujemy dalszy rozwój systemu ciepłowniczego i kolejne przyłączenia. Inwestycje będą realizowane z własnych środków oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Co decyduje o Państwa sukcesach?
Wydaje mi się, że determinacja działania na rzecz środowiska, w którym funkcjonujemy. Nasza ciepłownia znajduje się w środku dużego osiedla mieszkaniowego i normalną rzeczą jest, aby nasze sąsiedztwo nie było uciążliwe dla odbiorców i innych mieszkańców Mławy. Poza tym, pracownicy sami są mieszkańcami Mławy, wielu z nich mieszka bardzo blisko ciepłowni i to jest dodatkowym bodźcem do działania, aby środowisko, w którym mieszkają było czyste. Pracując na lepszą przyszłość atmosfery – pracują dla siebie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie zostało nominowane do nagrody Ekostrateg 2018. Jakie działania i projekty proekologiczne spółki zasługują na szczególną uwagę?
Myślę, że działania na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz poprawy powietrza atmosferycznego są głównymi powodami nominacji. Jest to dla nas dodatkowy bodziec do wydajniejszej pracy i satysfakcja, że inni zauważają naszą pracę i jej pozytywne efekty. Poza rozbudową i modernizacją sieci najważniejszym naszym narzędziem jest dialog z mieszkańcami, aby ich uświadamiać.
W ubiegłym roku zostaliśmy wyróżnieni tytułem Ekostrateg 2017 za wcześniejsze działania na rzecz poprawy środowiska. To wyróżnienie utwierdziło w nas przekonanie, że warto działać dla społeczeństwa i otaczającego środowiska. Jesteśmy również pozytywniej odbierani przez mieszkańców Mławy.