25 lat działalności Spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach

Ekologia i Ochrona Środowiska

PK Wronki swoją działalnością wpisuje się nie tylko w codzienne, „przyziemne” życie mieszkańców gminy. Jako firma pośrednio związana ze zdrowiem obywateli chce, poza dostarczaniem smacznej, zdrowej wody, wspierać imprezy i działalność rekreacyjno-sportową, ekologiczną, pro-zdrowotną. O sukcesach Spółki, z Prezesem Rafałem Zimnym, rozmawia Martyna Motylska.

  1. Podobnie jak większość zakładów i przedsiębiorstw wodociągowych z kraju, w ostatnich latach Państwa Przedsiębiorstwo zrealizowało szereg inwestycji związanych z budową oraz modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Czy może Pan w tej chwili powiedzieć, że dzięki finansowanym ze środków unijnych inwestycjom udało się już zrobić wszystko?

Dzięki środkom unijnym nasze Przedsiębiorstwo w ostatnich latach zrealizowało bardzo duży zakres robót wodociągowo-kanalizacyjnych. Zakres i koszty zrealizowanych przez nas inwestycji komunalnych był największymi w powojennej historii Wronek. W tej chwili realizujemy II etap Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”. Mimo tego staramy się ciągle rozwijać i wdrażać nowe technologie, stąd planujemy chociażby wdrożenie zdalnego systemu odczytu wodomierzy. Modernizujemy sieć kanalizacyjną i wodociągową, co jest procesem ciągłym dla zapewnienia niezawodności dostaw wody oraz odbioru ścieków. Reasumując, w naszej firmie – jak zapewne w większości firm branży wod-kan – nie można powiedzieć, że wszystko jest już zrobione. Nasza branża wymaga podejmowania ciągłych działań, ale dzięki środkom unijnym duża ich część – głównie inwestycyjnych –  została wykonana, wypełniając zobowiązania Polski wobec UE.

  1. Jakie inwestycje zostały przeprowadzone w tym roku, a które inwestycje z ostatnich lat zalicza Pan do najważniejszych?

W tym roku zakończona została modernizacja największej wiejskiej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś. Ponadto w III kwartale zostanie zakończona budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej we Wronkach. Rozpoczęliśmy w tym roku kolejny etap rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wronkach o drugi reaktor biologiczny. Do najważniejszych zadań wykonanych w ostatnich latach zaliczyć należy wspomnianą modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/d oraz budowę i renowację kanalizacji w mieście Wronki i w Nowej Wsi o łącznej długości ok. 32 km, a w zakresie gospodarki wodnej – całkowitą modernizację i przebudowę głównej stacji uzdatniania wody dla miasta Wronki o wydajności 350 m3/h.

  1. Jakie działania, jako firma pośrednio związana ze zdrowiem obywateli podejmujecie Państwo poza dostarczaniem smacznej wody?

Jako firma świadoma i odpowiedzialna za otoczenie przyrodnicze aktywnie wspieramy działania proekologiczne i edukacyjne. Współorganizujemy od kilku lat z Gminą Wronki festyn ekologiczny dla wszystkich mieszkańców. Ponadto organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z branżą wod-kan i ochroną środowiska, a zwycięskie prace zamieszczamy na stronach naszego firmowego kalendarza. Aktywnie wspieramy także lokalne społeczne inicjatywy: festyny, spotkania, rocznice przekazując na nagrody nasze materiały firmowe lub fundując nagrody. Wspieramy w ten sposób: szkoły, jednostki OSP, kluby sportowe, sołectwa oraz Koła Gospodyń. Rozpoczęliśmy także wraz z lokalnym PZW aktywne działania na rzecz Warty – finansując zarybianie rzeki narybkiem. Współpracujemy także ze szkołami i przedszkolami organizując dla nich Dni otwarte na oczyszczalni i stacji uzdatniania wody.

  1. W jaki sposób docierają Państwo do odbiorców wody?

Przewodowo oczywiście! Mamy rozbudowaną sieć wodociągową o łącznej długości blisko 160 km. Wodę dostarczamy z 6 stacji uzdatniania wody. Łączna ilość odbiorców to ponad 4,5 tys. Rocznie sprzedajemy blisko 1,0 mln m3 wody. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami poprzez Biuro Obsługi Klienta, stronę www.pkwronki.pl, na której odnotowaliśmy już ponad 350 tys. wejść oraz portal fb.

  1. Jakie macie Państwo plany inwestycyjne na kolejny rok?

W przyszłym roku planujemy rozpocząć budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz renowację sieci kanalizacyjnej w mieście Wronki. Planujemy także zakończyć rozbudowę oczyszczalni ścieków, osiągając przepustowość 4000 m3/d, co pozwoli wyłączyć z eksploatacji jedną osiedlową oczyszczalnię. Ponadto planujemy uruchomić spinkę wodociągową pod dnem Warty, która poprawi pewność dostarczanej wody dla części miasta po drugiej stronie rzeki. Te zadania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ponad 60%.

W związku z dynamicznym rozwojem miasta Wronki zamierzamy budować kolejne odcinki wodociągów i kanalizacji dla planowanych inwestycji. Ponadto w ramach współpracy z Gminą Wronki realizujemy inwestycje związane z kanalizacją deszczową.

Na koniec dodam, że jesteśmy w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej nowego budynku przedsiębiorstwa. Projekt ma zostać zakończony w przyszłym roku. Zadanie to związane jest z rozwojem firmy i koniecznością konsolidacji newralgicznych działów, które obecnie zlokalizowane są w różnych częściach miasta. PK Wronki zatrudnia ponad 80 osób i w ramach swoich działalności oprócz gospodarki wod-kan zarządzamy 60 wspólnotami mieszkaniowymi, utrzymujemy zieleń i dbamy o czystość miasta, administrujemy cmentarzem komunalnym, kąpieliskami, targowiskiem, a patrząc w przyszłość myślimy o kolejnych działalnościach…

Dziękuję za rozmowę.