CZYSTE CIEPŁO W KOTLINIE

Ekologia i Ochrona Środowiska

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, niezbędny jest nie tylko nowoczesny zakład, ale przede wszystkim edukacja ekologiczna i dążenie do łamania stereotypów. O inwestycjach i pracy ze środowiskiem z Prezesem Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej „EKOTERM” w Żywcu, Jackiem Spyrką, rozmawia Beata Jankowska.

Realizujecie Państwo politykę stałego rozwoju technologicznego, z uwzględnieniem najnowszych trendów. Jakiego typu są to rozwiązania?

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami realizujemy politykę ograniczania emisji spalin oraz wprowadzamy układy oczyszczania spalin. Inwestycje te realizujemy własnymi środkami, jak i ze wsparciem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Z dotacji Funduszu korzystamy w systemie ciągłym. Pozyskujemy środki m. in. na sieć, źródło oraz ochronę środowiska. Przełomowym dla zakładu był rok 2009/2010, kiedy „EKOTERM” przeszedł gruntowną modernizację. W efekcie zmniejszyliśmy energochłonność z 18 kWh/GJ w latach 90. do 3,5 kWh/GJ obecnie. Dużym przedsięwzięciem była również modernizacja hydrauliki kotłowni oraz zastosowanie  na sieciach rur tzw. „Twin-Pipe”, czyli dwóch rur w jednej izolacji. Dziś prawie 60 proc. sieci występuje w tzw. „preizolacjach”. Rozwiązania te ograniczają straty przesyłowe i umożliwiają utrzymanie ceny za GJ na akceptowalnym, konkurencyjnym w stosunku do gazu poziomie. W roku 2015 przeprowadziliśmy kolejną inwestycję dodatkowego bloku filtrów workowych, ograniczając pył z 400 mg/Nm³ do 100 mg/Nm³. Możemy dziś powiedzieć, że spełniamy wszystkie normy z nadwyżką.

Stawiacie Państwo mocny akcent na edukację ekologiczną.

Tak, to prawda. Duże nakłady środków pieniężnych przeznaczamy na szeroko pojętą edukację ekologiczną. Staramy się dotrzeć do świadomości społeczeństwa m. in. w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca”, którego jesteśmy operatorem już od 11 lat. W tym roku pozyskaliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu na realizację programu edukacyjnego „Żywiec – to MY tworzyMY atmosferę”. W jego ramach zaplanowany jest cykl warsztatów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Niedawno przeprowadziliśmy „Dni otwarte w EKOTERM – ie”, podczas których odwiedziło nas ponad 500 osób, od najmłodszych po najstarszych. Największym zaskoczeniem dla zwiedzających był odbiegający od stereotypów zakład jaki zobaczyli: czysty, nowoczesny, z terenami zielonymi – bez śladu łopat i rozsypanego węgla. Obecnie najważniejsze dla nas jest rozszerzenie edukacji ekologicznej poza granice Gminy. Jeśli chcemy odczuć faktycznie poprawę jakości powietrza w Żywcu, który leży w kotlinie otoczony górami, nie wystarczy nowoczesny zakład, jakim jest EKOTERM czy też działania ekologiczne na terenie samego Żywca. Potrzebne są zintensyfikowane działania całego obszaru.

Przedsiębiorstwo „EKOTERM” zostało nominowane do prestiżowej nagrody Ekostrateg 2017. Co znaczy ta nominacja i jakie są Państwa plany na przyszłość?

Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, stanowiące wartość dodaną, świadczące o naszej rzetelności oraz podkreślające, że warto do nas się przyłączyć.

Nasze działania ukierunkowane są na produkcję jak najczystszego ciepła. Jesteśmy czynnym członkiem powstałego Żywieckiego Klastera Energetycznego. Perspektywy dalszego rozwoju upatrujemy w synergii działań edukacyjnych oraz inwestycyjnych. Działaniom tym towarzyszy odejście od węgla, a przyszłość, biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne terenu, widzimy w gazie oraz fotoogniwach. Dążymy do statusu efektywnego źródła energii, gdzie kluczowa jest np. technologia kogeneracji.

Dziękuję za rozmowę.