Czystsze i tańsze ciepło

Ekologia i Ochrona Środowiska

Gruntowna restrukturyzacja spółki, proekologiczne inwestycje oraz konsekwentna polityka racjonalizacji kosztów – To klucz do sukcesu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mławie. O tym, jakie zmiany wprowadzono w spółce przez ostatnie lata opowiada prezes spółki – Jan Tadeusz Przybyłek.

W ubiegłym roku obchodzili Państwo swoje 40-lecie. Jak przez te lata spółka się zmieniała i jaki charakter oraz zakres działalności ma w tej chwili?

Nie wiadomo kiedy dokładnie nastąpiło pierwsze rozpalenie kotła i tym samym dostarczanie ciepła, wiadomo jednak, że 30 grudnia 1976 roku została zakończona budowa ciepłowni i jej oddanie do użytkowania. Największa zmiana w historii działalności spółki wiązała się ze zmianami organizacyjnymi w państwie. Jako samodzielny zakład zaczęliśmy funkcjonować w 1992 roku. Wcześniej działaliśmy w strukturach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie. W tej chwili ogrzewamy 114 budynków, w tym 94 budynki mieszkalne wielorodzinne, które zamieszkuje ok. 1/3 mieszkańców Mławy. Od ponad dwóch lat sprawując funkcję prezesa PEC w Mławie, staram się zmienić wizerunek firmy poprzez postawienie odbiorców na pierwszym miejscu, wychodząc z założenia, że nasz odbiorca ciepła człowiek jest dla nas, a nie my dla niego.

Dlatego też odbiorcy za dostawy ciepła płacą mniej niż dotychczas. Z czego wynika lepsza kondycja finansowa w odniesieniu do ubiegłych lat?

Przede wszystkim wprowadziliśmy rygorystyczne procedury przetargowe na dostawę składników energetycznych, takich jak miału węglowego, gazu ziemnego i energii elektrycznej. To spowodowało, że zyskaliśmy surowce tańsze niż dotychczas. Wcześniej odbywało się to na zasadzie negocjacji tylko z jednym dostawcą. W tej chwili wybieramy z kilku (często dochodzi do 10-ciu) oferentów tego, który dostarczy surowce najwyższej jakości i w jak najniższej cenie. Poza tym zracjonalizowaliśmy też liczbę pracowników zatrudnionych w naszym przedsiębiorstwie z 35 do 27 osób. Z myślą o komforcie życia mieszkańców, a także wydajności naszych urządzeń, w 2010 roku ciepłownia przeszła gruntowną modernizację dwóch kotłów, przez co jest bardziej przyjazna dla środowiska.

Jakimi jeszcze proekologicznymi działaniami może się pochwalić PEC w Mławie?

Systematycznie wprowadzamy automatyzację w ciepłowni. Działaniem, które przyniesie wymierne efekty jest wdrożony w 2016 system komputerowego sterowania pracą kotłów grzewczych. Ten system nie tylko rejestruje, ale na podstawie zarejestrowanych parametrów, analizuje je i daje dyspozycje do odpowiedniej pracy kotła. Poprzez analizę trendu zmian ogląd temperatury powietrza na zewnątrz, system z wyprzedzeniem oszacuje zapotrzebowanie na ciepło i w efekcie ogranicza zapotrzebowanie na opał. Pod koniec 2014 2013 roku wymieniliśmy urządzenia odpylające korzystając z pożyczki WFOŚ. Po spłaceniu pewnej jej części, reszta będzie umorzona z obowiązkiem przeznaczenia jej na inne działania proekologiczne.

Rozmawiał Marcin Pawlenka