EKO JAK EKOTERM

Ekologia i Ochrona Środowiska

Rozwój, nowoczesność i dywersyfikowanie źródeł energii, to cechy wyróżniające w branży energetyki cieplnej. O dostrzeganiu potrzeb rozwoju technologicznego mówi  prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej „EKOTERM” w Żywcu – Jacek Spyrka.

Podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Zielonej Górze zostaliście Państwo wyróżnieni prestiżową nagrodą gospodarczą EKOSTRATEG 2017. W jaki sposób postrzegacie ten sukces?

Przede wszystkim jesteśmy zobligowani do dalszych działań w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, jego postępu technologicznego i ekologicznego. Odebranie nagrody  EKOSTRATEG 2017 to tak naprawdę szczególne wyróżnienie dla działań całej spółki ciepłowniczej MZEC „EKOTERM” w Żywcu, która znajduje się w strukturach samorządu.

Już kilkanaście lat temu postawiliśmy na nowe technologie, wykorzystując przekształtniki i falowniki, skupiając się na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej potrzebnej do wytwarzania energii cieplnej oraz jej przesyłu. Przeprowadziliśmy gruntowne modernizacje systemu, w tym wymianę i modernizację kotłów wraz z układami oczyszczania spalin, a także wprowadziliśmy technologię „twin pipe” przy budowie sieci ciepłowniczych. Ciągle modernizujemy i wprowadzamy nowe rozwiązania technologiczne. Obecnie postawiliśmy na fotowoltaiczne źródła wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne. Działania prowadzimy równolegle na wszystkich etapach, zarówno wytwarzania, przesyłu, jak i dystrybucji.

Promowanie odnawialnych źródeł energii to jeden z głównych priorytetów dla EKOTERM. Na co Państwo stawiacie w promowaniu OZE?

Jednym z pierwszych etapów rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku odnawialnych źródeł energii jest wdrożenie fotowoltaiki, kolejnym zaś pomp ciepła. Energia wiatru i geotermia uzależnione są w dużej mierze od warunków geograficznych i geologicznych, ukształtowania terenu oraz usytuowania zakładu. Zapasy paliw kopalnych na razie wystarczają, natomiast nie możemy stanąć w miejscu i powiedzieć: „jak się skończą, to będziemy myśleć dalej”. W tej chwili już myślimy, aby włączać do systemu takie elementy odnawialnych źródeł energii jak: fotowoltaika, panele słoneczne czy pompy ciepła.

Działania proekologiczne to mocny akcent działalności całego zakładu. Jakie rozwiązania możemy wyróżnić?

Naszą podstawową działalnością jest oczywiście produkcja, przesył i dystrybucja ciepła. My jednak wychodzimy poza ramy, łamiąc wszystkie stereotypy. Zależy nam na zmianie wizerunku zakładu na taki, do którego warto się podłączyć (myślę o cieple systemowym i sieciowym). Chcemy również wyjść do najmłodszych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych czy średnich. Udało nam się w tym roku pozyskać fundusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach i obecnie realizujemy tzw. miękki program edukacyjny. W działania projektu wpisane są zarówno warsztaty edukacyjne realizowane we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w Żywcu, jak i konkursy plastyczne czy Dni Otwarte EKOTERMU. Wprowadziliśmy także konsultacje społeczne dla wszystkich mieszkańców, tak aby każdy mógł zasięgnąć rady w jaki sposób zmodernizować swoją kotłownię, jak spalać mniej, czyściej i lepiej, a przede wszystkim na co zamienić niekorzystne paliwo typu złej jakości węgiel, flot czy muł.

Dziękuję za rozmowę.