EKOLOGICZNE CIEPŁO I EDUKACJA

Ekologia i Ochrona Środowiska

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. od lat systematycznie stawia nie tylko na przyjazne środowisku technologie, ale również na ekologiczną edukację. O przeprowadzonych w ostatnim czasie modernizacjach, a także planowanych inwestycjach mówi Sławomir Olkiewicz – prezes zarządu Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego.

 

Jaka jest geneza i na czym opiera się działalność Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego PEC Sp. z o.o.?

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. powstało w 1992 roku w wyniku reformy samorządowej, z rozpadu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdańsku. Od tej pory jako spółka prawa handlowego prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla odbiorców z terenu województwa pomorskiego. Poza działalnością koncesjonowaną oferujemy szeroki wachlarz usług dodatkowych, miedzy innymi instalujemy, eksploatujemy i remontujemy urządzenia oraz obiekty ciepłownicze, takie jak kotłownie, węzły cieplne i instalacje wewnętrzne ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Świadczymy usługi serwisowe związane z eksploatacją kotłowni, węzłów cieplnych, sieci ciepłowniczych, gazowych oraz instalacji hydraulicznych. Prowadzimy także doradztwo w zakresie ciepłownictwa.

 

Jakimi proekologicznymi działaniami mogą się szczególnie Państwo pochwalić?

Jesteśmy dumni, że w okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa system ciepłowniczy Pruszcza Gdańskiego został poddany gruntownej przebudowie. W miejsce przestarzałych, mających szkodliwy wpływ na środowisko naturalne kotłowni węglowych i miałowych powstały nowoczesne źródła ciepła, nieuciążliwe dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców. Sieć przesyłowa wykonana w technologii kanałowej została zastąpiona siecią wykonaną w technologii rur preizolowanych, co skutkuje mniejszymi stratami ciepła. Od tej pory przedsiębiorstwo nie wytwarza ciepła pochodzącego ze spalania węgla kamiennego. Wskutek tych działań poprawiła się jakość powietrza w Pruszczu Gdańskim, a co za tym idzie jakość życia jego mieszkańców. Przedsiębiorstwo czynnie współuczestniczyło w przygotowaniu programu dotacji przyznawanych przez Gminę Pruszcz Gdański dotyczących inwestycji polegających na wymianie kotłów zasilanych węglem na kotły kondensacyjne. Przy udziale przedsiębiorstwa zlikwidowano wiele kotłów i pieców węglowych w zasobach należących do Gminy Pruszcz Gdański, a wyniku akcji „Uwolnij się od junkersa” zlikwidowało wiele podgrzewaczy gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Poprzez fundowanie nagród i współfinansowanie konkursów i turniejów, np. ostatnio, turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”  oraz wydając kwartalny biuletyn, aktywnie uczestniczymy w procesie edukacji społeczeństwa i krzewienia proekologicznych postaw i zachowań.

Jakie inwestycje „PEC” chce zrealizować w najbliższej przyszłości?

W wyniku ciągłego rozwoju przedsiębiorstwo w następnym roku planuje zrealizować rozbudowę swoich źródeł sieciowych o kolejne jednostki wytwórcze. Został opracowany projekt instalacji w sieciowych źródłach ciepła zespołów kogeneracyjnych wytwarzających ciepło i energię elektryczną w jednym procesie technologicznym. Dodatkowo pracujemy nad implementacją OZE w instalacje lokalnych kotłowni gazowych oraz przygotowujemy się do wykorzystania OZE w jednym z systemów sieciowych. Oczywiście przy okazji przyłączeń nowych budynków do sieci ciepłowniczej niezbędne są inwestycji w infrastrukturę służącą do przesyłu i dystrybucji ciepła.

 

Rozmawiał Marcin Pawlenka