ODPADY W INNOWACYJNYM EKOOBIEGU

Ekologia i Ochrona Środowiska

To jedna z najnowocześniejszych polskich spółek w branży gospodarowania odpadami. Co więcej, na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, które Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej wprowadził, wzoruje się dziś wiele podobnych spółek. O proekologicznej działalności na najwyższym poziomie mówi Wiesław Pasierbek – prezes zarządu ZGO S.A.

Na początek kilka słów na temat historii ZGO S.A. Jest ona ciekawa, chociażby ze względu na lokalizację, ale też dlatego, że na przestrzeni lat zakład bardzo się zmieniał.

Nowe ZGO S.A. powstało na terenie, które z odpadami związane jest od lat 60. zeszłego stulecia. W tym miejscu było składowisko odpadów i to właśnie tutaj postanowiono zlokalizować nowoczesny zakład, który kompleksowo zajmie się zagospodarowaniem odpadów. Dzięki zaangażowaniu władz miasta Bielska-Białej, w połowie 2012 r. uruchomiono zmechanizowaną sortownię odpadów i kompostownię wraz
z towarzyszącymi instalacjami. W 2014 r. oddaliśmy do użytku nowoczesną podczyszczalnię odcieków składowiskowych. W tej chwili jesteśmy po rozbudowie
i hermetyzacji kompostowni oraz przymierzamy się do dalszego rozwoju zakładu, w celu uzyskania jak największych poziomów recyklingu.

Jaki jest w tej chwili zakres i skala działalności spółki?

Jesteśmy Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która kompleksowo obsługuje teren Bielska-Białej i okolicznych gmin. Od 5 lat dokładamy wszelkich starań w odzysk i zagospodarowanie odpadów, które powstają w gospodarstwach domowych na obsługiwanym przez nas terenie.

Są Państwo jedną z najnowocześniejszych spółek z kraju w branży gospodarowania odpadami. Co szczególnie decyduje o innowacyjnym charakterze ZGO S.A.?

ZGO S.A. jest jednym z pierwszych zakładów w Polsce, w którym zastosowano nowoczesny park maszynowy, służący sortowaniu i przetwarzaniu odpadów. W ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego” zrealizowaliśmy nowoczesne instalacje, mające na celu jak największy odzysk surowców wtórnych pozyskanych ze strumienia odpadów kierowanych do zakładu oraz minimalizację tego, co trafia na składowisko odpadów. Wiele przedsiębiorstw z branży uczyło się na naszych doświadczeniach i radach. Współpracujemy także z wieloma instytucjami, które zajmują się tematyką odpadową. Wciąż poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc nam w naszej codziennej pracy. Wszystkie inwestycje są ściśle skorelowane z ograniczaniem uciążliwości zapachowych. Przykładem takiego działania jest hermetyzacja kompostowni oraz placu dojrzewania kompostu.

Proekologiczna działalność spółki przełożyła się na nominację do nagrody Ekostrateg 2017. To nie pierwsze wyróżnienie dla ZGO S.A., ale jedno z najbardziej prestiżowych. Jakie ta nominacja ma dla spółki znaczenie?

W naszym dorobku jest wiele nagród i wyróżnień ekologicznych. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy dostrzegani jako firma sprzyjająca szeroko rozumianej ekologii zarówno na szczeblu lokalnych, jak również krajowym. Posiadamy również certyfikaty potwierdzające zgodność wdrożonego w naszym zakładzie systemu zarządzania z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001. Dodatkowo ZGO S.A. zostało zarejestrowane w Systemie Ekozarządzania i Auditu EMAS, który jest unijnym instrumentem ochrony środowiska. Z wielką radością przyjęliśmy nominację do nagrody Ekostrateg 2017. Wyróżnienie to jest dla nas potwierdzeniem słuszności działań i strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Jednym z ostatnich działań ZGO S.A. był udział w VII Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii. W jakie jeszcze działania z zakresu edukacji ekologicznej angażuje się spółka?

Jednym z przykładów naszego zaangażowania we wzrost świadomości mieszkańców dotyczący prawidłowej segregacji odpadów jest nasza ścieżka edukacyjna, z której korzystają setki dzieci młodzieży z Bielska-Białej i okolic.

Rozmawiała Beata Jankowska