RECYKLING TO ICH SPECJALNOŚĆ

Ekologia i Ochrona Środowiska

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy należy do czołówki branży. O nowoczesnych rozwiązaniach w spółce mówi prezes zarządu – Konrad Mikołajski.

Jakimi proekologicznymi przedsięwzięciami może się pochwalić MKUO ProNatura Sp. z o.o.?

Istniejąca od 10 lat spółka zarządza nowoczesnym Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, wybudowanym w latach 2013-2015. Ta ekologiczna spalarnia unieszkodliwia odpady komunalne i jednocześnie wytwarza energię elektryczną oraz cieplną dla mieszkańców. Jest to istotne ogniwo w nowoczesnym systemie gospodarki odpadami Bydgoszczy i regionu. Co ważne, dzięki zastosowanej technologii jest w pełni przyjazna dla środowiska, bo jej parametry emisyjne są znacznie niższe, niż przewidują to dopuszczalne w tej chwili normy.

Planujecie Państwo modernizację Stacji Segregacji Odpadów. Jak będzie realizowana ta inwestycja i co zmieni w funkcjonowaniu instalacji?

Pierwszy etap prac obejmie montaż dwóch separatorów (fotopneumatycznego, separatora metali żelaznych i nieżelaznych), a także przebudowę kabiny sortowniczej oraz przenośnika taśmowego. Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja, gdyż w wyniku modernizacji SSO podniesie się efektywność w procesie wysortu surowca ze zmieszanych opakowań odpadowych produkowanych przez mieszkańców Bydgoszczy.

Spółka nie od dziś mocno stawia na edukacje ekologiczną. Jakiego typu są to działania i komu są dedykowane?

Prowadzona przez ProNaturę edukacja ekologiczna ma na celu rozwijanie wśród mieszkańców dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację, aż po budowanie świadomości, że odpady mogą być wykorzystane jako surowiec energetyczny. Funkcjonująca na terenie ZTPOK ścieżka edukacyjna uświadomiła już setkom osób, jak ważna jest nowoczesne gospodarka odpadami. W 2017 r. łącznie ponad 5000 osób zostało objętych edukacją ekologiczną w ramach wizyt studyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie linii gadżetów w postaci zestawów klocków, z których można złożyć śmieciarkę. Takie działanie udowadnia, że można połączyć zabawę, edukację i troskę o środowisko naturalne. 

Rozmawiał Marcin Pawlenka