25 LAT SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

Polityka mieszkaniowa

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Gliwicach od 25 lat stawia na rosnący standard nieruchomości, poprawę komfortu życia mieszkańców i walory estetyczne osiedli. Za skuteczność swoich działań spółdzielnia została uhonorowana nagrodą Filar Spółdzielczości 2017. O początkach, planach na przyszłość i budowie relacji z mieszkańcami mówi prezes zarządu Stanisław Kolanus.

Obchodzą Państwo jubileusz 25 lat działalności. Jak wyglądały jej początki?

Nie były łatwe – SM „Śródmieście” przejęła z dawnej GSM nie tylko najstarsze domy spółdzielcze w Gliwicach, ale także spłatę kredytów z okresu powstania budynków. Po trudnych początkowych latach działalności, związanych m.in. z długoletnim procesem likwidacji GSM, spółdzielnia weszła w trwający do dziś okres stabilizacji organizacyjnej i ekonomicznej. SM „Śródmieście” przejęła najstarsze budynki spółdzielcze w mieście, zgrupowane w pięciu oddalonych od siebie administracjach: Centrum, Chorzowska, Warszawska, Operetka, Góry Chełmskiej. Przejęła też liczną grupę członków oczekujących. Dziś jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem 68 budynków, nadal zgrupowanych w pięciu osiedlach, a bezpośredni nadzór nad ich bieżącym funkcjonowaniem pełnią administratorzy i ich zespoły

Jak wygląda kwestia inwestycji i planów na nadchodzący 2018 rok?

Jesteśmy firmą, która zajmuje się zarządzaniem, ale przy okazji dbamy o nasz wizerunek i zmieniamy otoczenie naszych zasobów – wymiana elewacji, termomodernizacja, likwidacja azbestu – dążymy przede wszystkim do tego, aby osiedla były miejską perełką i żeby mieszkańcom żyło się tutaj dobrze.

W jaki sposób budujecie Państwo dobre relacje z mieszkańcami?

Mieszkańcy mają swoje wymagania, o których musimy wiedzieć, aby móc je skutecznie realizować. Powinni przede wszystkim wiedzieć, na co przeznaczane są ich pieniądze i w konsekwencji muszą widzieć zmiany na lepsze. Pojmujemy spółdzielnię jako zintegrowaną grupę mieszkańców i pracowników, działającą na rzecz wspólnego dobra. Chcemy traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, dlatego najwyższy standard usług oraz nieustanny rozwój prowadzący do zadowolenia mieszkańców są dla nas priorytetami. Takie podejście spotyka się z aprobatą społeczną i wyróżnieniami.

W tym roku spółdzielnia otrzymała nagrodę Filar Spółdzielczości 2017. Jak odbiera Pan to wyróżnienie?

1 kwietnia 2017 roku minęło 25 lat od chwili rozpoczęcia działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Gliwicach. Jak wszystkie jubileuszowe daty – dwudziesta piąta rocznica to znakomita okazja do podsumowania wieloletniej działalności. Uważam, że Filar Spółdzielczości 2017 jest doskonałym zwieńczeniem jej działalności, a dla nas – pracowników – niebywałym wyróżnieniem. Zdobyta nagroda wspiera budowanie wizerunku, na który sumiennie pracujemy.

Dziękuję za rozmowę