NIE TYLKO NA SWOIM PODWÓRKU…

Polityka mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” z Głogowa nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Jest firmą aktywną społecznie, która od lat czynnie uczestniczy w życiu miasta, mówi Mirosław Dąbrowski – prezes zarządu SM „Nadodrze”.

Jakimi zasobami zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” i co można powiedzieć o jej obecnej działalności i kondycji?

W naszych zasobach znajduje się prawie 15 tys. lokali, w których mieszka ok. 40 tys. osób. Jest to blisko 2/3 mieszkańców Głogowa. Zarządzamy ośmioma osiedlami, każde z nich ma własną administrację. Osiedla podzieliliśmy na Wyodrębnione Nieruchomości. Zebrania organizowane na tym szczeblu sprawiają, że mieszkańcy mają realny wpływ na to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. Poza tym zarządzamy siedemnastoma wspólnotami mieszkaniowymi i garażowymi. Kondycja finansowa spółdzielni jest dobra, a nad jej odpowiednim funkcjonowaniem czuwa Rada Nadzorcza.

Jakimi inwestycjami, które wpłynęły na komfort życia mieszkańców, mogą się Państwo pochwalić?

Od kilku lat realizujemy duży program związany z termomodernizacją budynków mieszkalnych. W ciągu dwóch lat wykonano docieplenie ponad 30 budynków. W poprzednim roku wystąpiliśmy o środki z Unii Europejskiej na kolejne prace w tym zakresie. Wszystkie trzy przygotowane przez nas projekty zostały pozytywnie ocenione i zakwalifikowały się do dofinansowania, które wyniesie 5,5 mln zł. Całe zadanie oszacowano na 12,5 mln zł. Innym z priorytetów jest budowa parkingów komercyjnych. Ostatnio oddaliśmy do użytku taki obiekt na prawie 100 miejsc – ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Cieszy się on dużym zainteresowaniem mieszkańców. W związku z tym takich parkingów planujemy wybudować jeszcze kilka. Zrealizowaliśmy również budynek dla Centrum Technicznego Spółdzielni. W jego ramach funkcjonuje między innymi Pogotowie Awaryjne. Przez całą dobę jest ono do dyspozycji naszych lokatorów, świadczy też usługi innym zarządcom, firmom i instytucjom. Inwestujemy także w rewitalizację terenów zielonych. Dzięki temu nasze osiedla zyskują nowe oblicze, są ciekawie zaaranżowane zielenią i wyposażone w nowe elementy małej infrastruktury.

SM Nadodrze, oprócz bieżących inwestycji, wspiera lokalną społeczność. Jakiego typu są to działania?

Wszystko, co robimy, przygotowujemy z myślą nie tylko o mieszkańcach spółdzielni, ale wszystkich głogowianach. Jednym z naszych sztandarowych działań jest program ”Wakacyjna Praca dla Młodych”, w której co roku bierze udział kilkudziesięciu, a ostatnio ponad stu młodych mieszkańców miasta. Wykonują oni proste prace, polegające na utrzymaniu czystości w budynkach i na terenach zielonych. Te działania nie tylko pozwalają uczestnikom zarobić pierwsze w życiu pieniądze, ale też kształcą młodzież i przygotowują ją do podjęcia w przyszłości stałej pracy. Najważniejszy efekt jest jednak taki, że dzięki temu programowi znacząco zmniejszyła się liczba dewastacji na terenie naszych nieruchomości. Ci, którzy biorą udział w programie, szanują swoją pracę i tym samym pilnują, żeby ich rówieśnicy również ją szanowali.

Rozmawiał Marcin Pawlenka