Rozwój to długotrwały proces

Informacje Polityka mieszkaniowa

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa sukcesywnie realizuje jeden z największych planów termomodernizacyjnych w kraju – 230 budynków będzie spełniało współczesne normy wydajności energetycznej, na czym zyskają przede wszystkim mieszkańcy. W międzyczasie prowadzone są rozliczne remonty, o których Prezes Włodzimierz Bosowski rozmawia z redaktorem Michałem Tkoczem.

 

Zasoby Spółdzielni to ponad 12 tys. mieszkań, co czyni ją jedną z największych w województwie. Jak skutecznie zarządzać tyloma lokalami?

Podzieliliśmy je na sześć administracji terenowych rozmieszczonych na naszych osiedlach. Od czterech lat funkcjonuje również Biuro Obsługi Klienta-Lokatora, w którym można opłacić rachunki i uzyskać informacje. Tych ostatnich udzielamy również podczas dyżurów, gdyż drzwi zarządu są otwarte dla wszystkich mieszkańców.

Działa również system elektronicznej informacji.

Dzięki naszej e-kartotece lokatorzy mogą indywidualnie sprawdzić swoje rachunki i zdobyć informacje na temat swojego lokalu nie wychodząc z domu. Przy dzisiejszym tempie życia to duże udogodnienie, ale jednocześnie standard dostępny w większości urzędów czy dostawców mediów.

Od kilku lat prowadzą Państwo plan termomodernizacyjny, który obejmuje wszystkie budynki. Jak przebiegają prace?

Co roku udaje nam się wyremontować dwa do trzech budynków. Zakończenie prac planujemy na przełom lat 2019-2020. Na ten cel przeznaczamy prawie ¾ funduszu remontowego, wspierając się oczywiście finansowaniem zewnętrznym – z UE i WFOŚiGW. Jest to wymagające przedsięwzięcie, bo zarządzamy 230 nieruchomościami. Po termomodernizacji zaczniemy wymianę instalacji wewnętrznej, bo nasze budynki mają już prawie 60 lat.

Na co przeznaczają Państwo pozostałą część funduszu remontowego?

Skupiamy się również na wymianie wodomierzy, aby możliwy był pełny odczyt radiowy, co znacząco skraca jego czas i ułatwia mieszkańcom życie. W przyszłym roku ten proces powinien się zakończyć. Dostosowujemy się też do przepisów przeciwpożarowych, musimy spełniać zalecenia straży pożarnej co do pionów wodnych i zaworów. Sukcesywnie wymieniamy również dźwigi, średnio trzy w ciągu roku.

Pomimo wielu wydatków związanych z modernizacją, działalność społeczno-kulturalna spółdzielni głównie w ramach klubów osiedlowych „Kwadrat” i „Pastel” – kwitnie.

Obydwa kluby działają bardzo prężnie. Organizujemy zajęcia rekreacyjne, kursy tańca, zajęcia plastyczne i wiele innych. Wychowankowie klubu „Pastel” biorą udział w warsztatach plastycznych w różnych miejscach w Polsce i wygrywają konkursy. Razem z Miastem organizujemy wernisaże ich prac. Prowadzimy tę działalność od dawna i warto wspomnieć, że swoją przygodę ze sztuką zaczynali u nas nawet wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych. W ramach tej działalności organizujemy również wycieczki dla seniorów – ostatnie kierunki to Warszawa, Wrocław i Lwów. Udzielamy również bezpłatnych porad prawnych. Mieszkańcy na takie działania liczą i chętnie z nich korzystają.

Podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie odbędzie się debata poświęcona polityce mieszkaniowej w Polsce. Co według Pana należy dziś do najbardziej palących problemów w tym zakresie?

Brak jednolitych przepisów. Przykładem może być prawo energetyczne, gdzie nowa ustawa miała określać jednolity sposób rozliczania centralnego ogrzewania. Cały czas tego brakuje, a wyroki sądowe zapadają. Dla nas ważne jest, żeby to rozliczenie było prawidłowe i jednakowe dla wszystkich. Cały czas czekamy też na efekty prac nad nowym prawem spółdzielczym, może wreszcie będzie ujednolicone, z uwzględnieniem postulatów ze strony spółdzielni.

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa to dobry przykład na to, że dużej spółdzielni łatwiej radzić sobie z problemami. Jak przekłada się to na mieszkańców?

Wyraźnie widać to na przykładzie remontów. Duża spółdzielnia, taka jak nasza, realizuje je za pomocą środków z przeznaczonego na te cele funduszu i nie obciąża dodatkowymi kosztami mieszkańców. We wspólnocie mieszkaniowej zarządzający zaciąga kredyt i jego kosztem od razu obarcza mieszkańców, a nie są to koszty małe. Korzyści z członkostwa w dużej spółdzielni na tym się nie kończą. Zupełnie inaczej prowadzi się rozmowy z dostawcami wody, energii elektrycznej, czy nawet z urzędami, mając świadomość, że nasza spółdzielnia to 30 tys. ludzi – nie sposób tego zignorować. Dzięki temu udało nam się również pozyskiwać środki unijne na termomodernizację i dotacje na usuwanie azbestu – byliśmy prawdopodobnie pierwszą spółdzielnią w Polsce, która otrzymała wsparcie z UE. I jeśli tylko będzie możliwość powtórzenia tego sukcesu, to na pewno wystartujemy w kolejnych programach.

Zabrzańska SM Osiedle Broniewskiego - Pośpiecha

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w liczbach:

Liczba członków:

  • 12 tysięcy

Zasoby:

  • 231 nieruchomości (217 bud. mieszkalnych)

Lokale użytkowe:

  • 14 pawilonów handlowo-usługowych
  • 132 lokale użytkowe
  • 707 garaży