ROZWOJOWA PRACA W SOLIDNEJ SPÓŁCE

Polityka mieszkaniowa

Zatrudniają 200 pracowników, którzy mogą liczyć nie tylko na stabilne zatrudnienie i pakiety socjalne, ale też systematyczne podwyższanie swoich kwalifikacji. O zaletach pracy we Wrocławskich Mieszkaniach Sp. z o.o. mówi Monika Tendaj-Bielawska – prezes zarządu spółki.

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. są nominowane do nagrody gospodarczej Rzetelny Pracodawca 2018. Jakie działania spółka podejmuje w celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników?

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności zespół Wrocławskich Mieszkań tworzą specjaliści w różnych dziedzinach m.in.: obsłudze klienta, zarządzaniu nieruchomościami oraz technice budowlanej. Przy tak różnorodnych stanowiskach, szczególną uwagę przykładamy do odpowiedniego doboru szkoleń. W latach 2015-2017 spółka przeszkoliła półtora tysiąca pracowników, co oznacza, że średnio w ciągu roku każdy pracownik brał udział w więcej niż dwóch szkoleniach. Oprócz odpowiedniej tematyki szkoleń, dobranej do specyfiki wykonywanych zadań, staramy się zapewnić, aby prowadziły je uznane podmioty. Korzystaliśmy już z usług Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Academy of Business Ernst & Young i Grupy Falco. Naszych pracowników szkolili wysokiej klasy eksperci w swoich dziedzinach, tacy jak znany filolog prof. Jan Miodek, albo specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych dr Włodzimierz Dzierżanowski oraz Marek Gabriel – ekspert prawa budowlanego. Zmiany w przepisach prawa oraz tendencje w realizowanej polityce miast zobowiązują nas do zapewnienia kadrze odpowiednich szkoleń.

Monika Tendaj-Bielawska – prezes zarządu spółki

Tych nie zabraknie również w tym roku. W jakich szkoleniach pracownicy spółki podwyższą swoje kwalifikacje?

Wszyscy pracownicy przeszkoleni zostaną w zakresie ochrony danych. Wiąże się to ze zmianą przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego tzw. RODO. Pierwsze dwie grupy pracowników już uczestniczyły w szkoleniach pod koniec stycznia. Pozostałe sześć grup weźmie w nich udział do czerwca tego roku. Z kolei dla inspektorów nadzoru terenów zieleni zaplanowane są szkolenia z praktycznymi warsztatami w Arboretum. Kursy te mają podnieść świadomość pracowników w tak istotnym obszarze jak ochrona zieleni, który dla Wrocławia jest bardzo ważnym aspektem. Szkolenia te planowane są na trzeci i czwarty kwartał 2018 roku, jednakże ze względu na ich wysoki koszt spółka poszukuje możliwości dofinansowania zewnętrznego. Taka polityka podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych pracowników stwarza środowisko społecznej odpowiedzialności naszej firmy.

Spółka gwarantuje między innymi stabilne warunki zatrudnienia. Co jeszcze przemawia za tym, że warto podjąć pracę we Wrocławskich Mieszkaniach?

Przede wszystkim wskazać należy, że praca we Wrocławskich Mieszkaniach pozwala zdobyć bogaty wachlarz doświadczeń i wiedzy, bo zarządzając ponad 13 tys. mieszkań, ponad tysiącem lokali użytkowych, ponad milionem metrów kwadratowych terenów zielonych, obsługując blisko tysiąc wspólnot oraz wynajmując lokale we własnym biurowcu CB Grafit, pracownicy zdobywają szerokie doświadczenia w codziennej pracy. Przykładem, że jesteśmy dobrym pracodawcą cenionym przez pracowników, jest stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu, z którego w latach 2014-2018 przyszło do nas na staż blisko 40 osób. Z tej grupy do dziś pracuje z nami blisko połowa stażystów, realizując ścieżkę kariery, otrzymując awanse i podwyżki. Rocznie prowadzimy kilkadziesiąt rekrutacji zarówno zewnętrznych, jak i wewnątrz firmy. Cenimy doświadczenie i zaangażowanie, dlatego często zatrudniamy osoby powyżej 50. roku życia. Mocno zróżnicowana struktura wieku naszych pracowników przynosi wiele korzyści. W tym dostrzegamy potencjał naszej organizacji, którą tworzą ludzie i która służy potrzebom mieszkańców.

Rozmawiał Marcin Pawlenka.