SPÓŁDZIELCZOŚĆ W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE

Skuteczne zarządzanie oraz biznesowe zacięcie to klucz do sukcesu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, który realnie przekłada się na coraz wyższy komfort życia mieszkańców. O ostatnich inwestycjach, działalności społeczno-kulturalnej, ale także o przyszłości polskiej spółdzielczości z Franciszkiem Dezorem – Prezesem Zarządu OSM „Przyszłość” rozmawia Marcin Pawlenka. 

Na V Polskim Kongresie Przedsiębiorczości tematem przewodnim, oprócz polityki zarządzania nieruchomościami, będzie przyszłość polskiej spółdzielczości. Co tak naprawdę politycy powinni zrobić, żeby nie zaszkodzić spółdzielniom mieszkaniowym, a faktycznie je wesprzeć?

Prezes Zarządu OSM „Przyszłość” Franciszek Dezor

W mojej ocenie podstawowy problem, jaki trzeba pokonać to stereotypy, które zostały wykreowane na temat spółdzielni. Trzeba uzmysłowić politykom, że spółdzielnia to nie grupa tak zwanych „działaczy”, podobnych do tych przedstawionych w filmie „Piłkarski poker”. Nie jest prawdziwy również pogląd, według którego spółdzielczość jest tworem PRL-u, a osoby zaangażowane w jej funkcjonowanie cechuje działanie na szkodę mieszkańców oraz szereg nieprawidłowości. Wszyscy członkowie zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” zostali wybrani w drodze otwartych postępowań po wejściu w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2000 r. Średni staż pracy pracowników wynosi 14,5 roku, a wiek ponad połowy pracowników nie przekracza 45 lat.. Nasi mieszkańcy mają bardzo duży udział w tworzeniu i poprawie jakości zamieszkiwania. Głos członków wyrażany jest m.in. uchwałami organów samorządowych, takich jak Rada Nadzorcza, Rady Osiedli i bardzo licznych Komitetów Domowych. We wszystkich organach naszej Spółdzielni pracuje łącznie ponad 350 osób. Ważnym elementem pracy Zarządu i organów samorządowych są szerokie i częste konsultacje prowadzone z mieszkańcami na przykład poprzez ankiety. Tylko w roku 2016 skierowaliśmy łącznie 94 ankiety do 8 904 użytkowników lokali. Obejmowały one zarówno zagadnienia związane z wykonaniem konkretnych prac w poszczególnych budynkach, jak również ustalenie wysokości stawek opłat. Uzupełnieniem tej formy są często organizowane spotkania z udziałem mieszkańców, które w przypadku ważnych dla nich tematów gromadzą dziesiątki zainteresowanych osób. Hasło „spółdzielni nie zakłada się po to, żeby być bogatym, tylko po to żeby nie być biednym” w mojej ocenie najtrafniej oddaje jej charakter. W działalności naszej Spółdzielni jego realizacja sprowadza się do stwierdzenia „razem możemy więcej”, które znajduje wyraz w szeregu stworzonych przez nas rozwiązaniach samopomocowych m.in. 7-letnim finansowaniu spłaty remontów nieruchomości mieszkalnych, 10-letnim finansowaniu spłaty dobudowy balkonów, systemie spłaty w 36-miesięcznych ratach (bez odsetek) wykonywanej w lokalach mieszkalnych instalacji ciepłej wody użytkowej czy systemie spłaty  w 48-miesięcznych ratach (bez odsetek) przy wymianie okien.

Na jakie inwestycje podwyższające komfort życia mieszkańców postawiła w ostatnim czasie OSM „Przyszłość” i jakie przedsięwzięcia tego typu są jeszcze planowane w najbliższej przyszłości?

Celem wszystkich wprowadzonych przez nas rozwiązań jest podniesienie komfortu życia mieszkańców – jest on bowiem jednym z głównych kryteriów oceny naszej pracy. Uważam, że istotne w naszej działalności jest ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, które będą wychodziły naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Przykładem rozwiązań wprowadzonych w ostatnich trzech latach jest dobudowa balkonów (wykonano 268 balkonów, a Spółdzielnia zaangażowała w ten projekt ponad 2,5 mln zł), doprowadzenie do 986 lokali mieszkalnych ciepłej wody z sieci połączone z likwidacją podgrzewaczy przepływowych typu junkers. Warto podkreślić, że od 2010 r. średnia wartość nakładów na remonty lokali mieszkalnych wynosiła blisko 11 mln zł rocznie, a w ostatnich 2 latach przekroczyła poziom 12 mln zł. Dążymy równocześnie do stworzenia funkcjonalnego, zadbanego i ekologicznie przyjaznego otoczenia, co w ubiegłym roku znalazło potwierdzenie m.in. w zmodernizowaniu około 5 200 m2 dróg i chodników oraz wybudowaniu 130 nowych miejsc postojowych (łącznie wybudowano ponad 900 takich miejsc).

W tym roku planujemy dalszą dobudowę balkonów dla lokali mieszkalnych
w budynkach na kolejnych dwóch osiedlach. Innym elementem wyróżniającym Spółdzielnię na rynku jest sposób podziału wyniku finansowego. W naszym przypadku efekty uzyskane z działalności gospodarczej corocznie dzielone są na jednakowych zasadach na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, pomiędzy blisko 10 tys. jej członków. Podlegający podziałowi wynik (ponad  2 mln zł rocznie) jest dużą kwotą dla jednej lub kilkunastu osób – w naszym przypadku finansuje on wszystkim naszym członkom remonty obiektów mieszkalnych w wysokości 20-30 proc. ponoszonych na ten cel kosztów.

Spółdzielnia prowadzi też wiele działań na rzecz lokalnej społeczności. Jednym z nich jest konkurs plastyczny „Opole rozkwita wiosną”. Skąd pomysł na taką inicjatywę i czy oprócz niej prowadzą Państwo inne działania społeczno-kulturalne?

Działalność społeczno-wychowawcza jest jednym z zadań statutowych Spółdzielni. Jest ona realizowana w trzech klubach osiedlowych, w których prowadzone są między innymi zajęcia plastyczne, w tym właśnie liczne konkursy i warsztaty, nauka języków obcych, tańca i gry na instrumentach, a także kółka tenisa stołowego i szachowe. Dla mieszkańców organizujemy festyny osiedlowe oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe, a także zawody wędkarskie, turnieje piłki nożnej czy wyjścia na basen. Przy wsparciu finansowym Spółdzielni prowadzone są letnie i zimowe półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Dodatkowo włączamy się w organizację przedsięwzięć organizowanych m.in. przez samorządy czy Dom Kultury w Ozimku. Stale powiększające się grono uczestników, również spoza Spółdzielni, potwierdza trafność decyzji o rozszerzaniu tego obszaru działalności. Z tego powodu z roku na rok zwiększamy atrakcyjność i zakres naszych przedsięwzięć, których zeszłoroczny zrealizowany budżet wyniósł 351,5 tys. zł.

Dziękuję za rozmowę.