Dotacje dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Gospodarka

Firmy z wschodniej części Polski mogą liczyć na dotacje. Ministerstwo Rozwoju planuje bowiem wspierać wschodnich przedsiębiorców jeśli Ci zdecydują się na ekspansję na rynki zagraniczne.

Jak przyznał wiceminister Adam Hamryszczak, jednym z priorytetów działań Ministerstwa Rozwoju jest wspieranie polskich firm w zagranicznej ekspansji. W Programie Polska Wschodnia, Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria wyboru projektów dla działania, którego celem jest zwiększenie aktywności firm wschodniej części Polski na międzynarodowych rynkach. Szczególnie uwzględnione zostają tutaj firmy z Warmii i Mazur, gdzie proces przyznawania środków odbędzie się w dwóch etapach.

W pierwszej kolejności o dotację starać się mogą firmy posiadające co najmniej jeden produkt lub usługę, które mogą stać się przedmiotem handlu zagranicznego. Kwota dotacji, o jaką mogą starać się firmy wynosi maksymalnie 50 tys. zł i obejmuje usługi doradcze w zakresie opracowania odpowiedniego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji. Z kolei w następnym etapie dofinansowanie sięga 500 tys. zł. W tym przypadku uwzględniane są usługi doradcze związane z rynkami docelowymi i dostosowaniem swoich produktów do tych rynków, jak również udział w międzynarodowych wystawach i zagranicznych targach.

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze. Powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Polska Wschodnia (IZ POPW). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerzy (przedstawiciele m.in. świata nauki, organizacji związkowych i organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej.