PO PIERWSZE EKOLOGIA…

Gospodarka

Gruntowna restrukturyzacja spółki oraz inwestycje, które są nie tylko ekologiczne, ale przynoszą też realne korzyści ekonomiczne i w efekcie obniżenie opłat za dostarczanie ciepła. Taką politykę zarządzania konsekwentnie prowadzi Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o., które uhonorowane zostało nagrodą gospodarczą Ekostrateg 2017. Więcej o obecnej i przyszłej działalności spółki mówi Jan Tadeusz Przybyłek – prezes PEC w Mławie.

PEC w Mławie Sp. z o.o. to jeden z tegorocznych laureatów nagrody Ekostrateg. Co szczególnie decyduje o ekologicznym charakterze i działalności spółki?

To wyróżnienie potwierdziło przyjęty przez spółkę kierunek działania, zmierzający do poprawy i dbałości o otaczające nas środowisko. Ekostrateg jeszcze bardziej nas utwierdził w tym, żeby realizować kolejne, proekologiczne inwestycje. Dotychczas stawialiśmy na przedsięwzięcia ukierunkowane głównie na ograniczanie poziomu niskiej emisji. Jednym z nich jest zainstalowanie filtrów nowej generacji, które przy normie 200 mg/m3 osiągają wyniki w granicach 80-90 mg zanieczyszczeń, a przed modernizacją uzyskiwany był wynik 400 mg. Kolejnym działaniem, które wpłynęło na otrzymanie Ekostratega było także wprowadzenie komputerowego systemu sterowania kotłów, który zwiększył sprawność wytwarzania ciepła o 5 do 7 proc, w skali roku, co przekłada się na zużycie o ok. 350 ton węgla mniej. Jest to wymierna oszczędność, która potwierdza, że warto było w ten system zainwestować. Wiąże się to wszystko z niższymi kosztami zakupu węgla, ograniczeniem niskiej emisji i co istotne, przynosi zadowolenie mieszkańców Mławy, którzy za wytwarzane przez nas ciepło płacą mniej. Postawiliśmy też na działania, które zmniejszyły zużycie energii elektrycznej, przez zmianę technologii podawania węgla do kotłów. Do tej pory były trzy przenośniki taśmowe, teraz jest jeden. Zmniejszyło to zapoterzebowanie na prąd o ok. 10 kW. W tym roku podłączyliśmy również dwa nowe budynki do sieci ciepłowniczej. Do tej pory były one ogrzewane tradycyjnymi piecami.

Na tym jednak nie koniec, bo planujecie Państwo kolejne inwestycje.

W przyszłym roku, oprócz co najmniej trzech kolejnych budynków mieszkalnych, będziemy też podłączać do sieci ciepłowniczej budynek Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Cały czas trwają prace projektowe budowy nowej sieci. Wiąże się to z osiągnięciem podwójnego efektu, bo z jednej strony systematycznie ograniczamy poziom niskiej emisji w mieście, ale pozyskujemy też nowych klientów, przy równoczesnym obniżaniu opłat za dostarczanie ciepła. Mamy zatwierdzony wieloletni plan rozwoju spółki, w którym jest zapisane między innymi podłączenie  do sieci w latach 2019-2020 pierwszego kwartału budynków jednorodzinnych.

Przedstawiciele PEC w Mławie brali udział w V Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. Jak ocenia Pan to wydarzenie?

Podczas kongresu pozyskałem bardzo wiele cennych informacji. Każdy z paneli, w którym brałem udział był merytorycznie dopracowany  Myślę, że jest to wydarzenie, które wyróżnia się na tle innych kongresów i konferencji, organizowanych w kraju, właśnie wysokim poziomem merytorycznej dyskusji, pomiędzy przedstawicielami biznesu, nauki i samorządu.

Dziękuję za rozmowę.