WIELKIE PRZYSPIESZENIE

Informacje

Instytut Fizyki Wysokich Energii (IHEP) w Pekinie ma już plany budowy swojego własnego akceleratora cząstek, który będzie aż 4 razy większy od znajdującego się niedaleko Genewy, Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). Położony na terenie Francji i Szwajcarii był planowany i budowany przez prawie 30 lat.

Głównym elementem LHC jest ogromny pierścień o średnicy ponad 8 km, natomiast chiński akcelerator będzie posiadał pierścień o średnicy aż 32 km. Chińczycy zamierzają zakończyć jego budowę do 2030 roku. Chińscy fizycy zamierzają prowadzić swoje własne eksperymenty w dziedzinie fizyki kwantowej w akceleratorze cząstek. Naukowcy chińscy wiedzą, że wielkie eksperymenty z fizyki cząstek są kołem zamachowym współczesnej nauki. Państwo środka planuje najnowocześniejsze inwestycji w wielu dziedzinach: fotonika, elektronika, ochrona radiologiczna, sieci komputerowe, nowoczesne materiały…

Zderzacz Circular Electron Positron Collider będzie działał planowo przez 10 lat, a w trakcie badań naukowców Chińczycy rozpoczną budowę jeszcze większego i potężniejszego akceleratora Super Proton Proton Collider, a jego poprzednik stanie się częścią nowego zderzacza.

Po raz pierwszy od przerobienia w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w kwietniu 2015 roku, udało się przyspieszyć protony osiągając energię 6,5 TeV. Największy na świecie akcelerator cząstek działa i osiągnął rekordowy poziom wiązki protonowej krążącej w tym samym kierunku, 6,5 TeV, taką samą energię osiągnięto dla wiązki krążącej w przeciwnym kierunku.

Akcelerator LHC, to 27 km pierścieni z nadprzewodników, wybudowany w podziemnym tunelu w Szwajcarii. Zderzacz, został uruchomiony 5 kwietnia po trwającej dwa lata modernizacji, którego celem było podniesienie energii zderzenia z wcześniej osiąganych 8 TeV (4 TeV na wiązkę), do osiąganych teraz 13 TeV (6,5 TeV na wiązkę). Według naukowców, stworzy to nowe możliwości dla fizyków.

Zaplanowane prace i eksperymenty w LHC do 2018 roku, eksperci zaliczyli prace na wysokich energiach, zderzenia wiązek protonów, wgląd w tajemnice ciemnej materii, antymaterii i plazmy kwarkowo-gluonowej. Podstawowym osiągnięciem poprzedniego etapu badań było potwierdzenie istnienia bozonu cechującego Higgsa, ostatniego brakującego elementu teorii fizycznej zwanej modelem standardowym.

W Wielkim Zderzaczu Hadronów położonym na terenie Francji i Szwajcarii, w pierwszej połowie 2018 roku, fizycy dokonali ważnej obserwacji bozonu Higgsa.

źródło zdjęcia: Wikipedia