„CSR” CZYLI BIZNES ODPOWIEDZIALNY NIE TYLKO ZA LUDZI

Informacje

Już od kilku lat coraz częściej słyszymy o dobrych praktykach w biznesie. Czym tak naprawdę one są i na czym polegają? Na VI Polskim Kongresie Przedsiębiorczości odbył się panel, na którym prelegenci omawiali intrygujący CSR.

Prelegentami w owocnej dyskusji były osoby z różnych branż. Gościliśmy Koordynatorke programu Zdrowe & Zrównoważone Życie IKEA Retail Pani Magdalena Betin, Dyrektora ds. marketingu i komunikacji UNICEF Polska Panią Zofie Kwolek, Starsza menadżerke ds. komunikacji i promocji Panią Agnieszkę Siarkiewicz, Koordynator projektów Fundacji Centaurus Panią Paulinę Wieczorek, Menager projektów CSRinfo Panią Ewę Zamościńską, jak również Dyrektora marketingu i komunikacji Grupy Górażdże Pana Andrzeja Losor.

Prelegenci na początek omówili zagadnienie CSR w jasny i precyzyjny sposób.  Corporate Social Responsibility innymi słowy jest to społeczna odpowiedzialność biznesu, a także przedsiębiorstw. Etyczne i klarowne postępowanie przyczynia się do odpowiedzialność powyższych organizacji na działania społeczne, środowiskowe, a  także całokształt ich decyzji.

CSR wnosi wiele korzyściami i możliwości poprzez szeroki zakres rozwiązań na różnych płaszczyznach. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest poparta działaniami społecznymi, o których mówili prelegenci wraz z moderatorem.

Zwiększenie lojalności interesariuszy i konsumentów po przez wzrost świadomości kierują się zaufaniem. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na ekologię i działania proekologiczne w danej firmie i w okuł niej. Także po przez działania mające charakter poprawy relacji z władzami lokalnymi jak również z społecznością, co umożliwia pozyskanie większej przychylności władz samorządowych i mieszkańców, rozwijając społeczną odpowiedzialność biznesu pomaga w zakorzenieniu na danym terenie. Bardzo mocno również został poruszony temat dotyczący pracowników, jak również kształtowania pozytywnego wizerunku wśród nich. Pracownicy czując uznanie firmy oraz pozytywne działanie dla społeczeństwa z większym uznaniem odnoszą się do dobra firmy. Dzięki takim działaniom również wzrasta pozytywna opinia firmy. Owe działania wspomagają w pozyskiwaniu jak również utrzymaniu najlepszych pracowników.

Istnieje wiele dróg rozwoju, dzięki odpowiednim narzędziom realizacji odpowiedzialnego biznesu. Po przez szerokie możliwości rozumiemy między innymi: kampanie społeczne, inwestycje społecznie odpowiedzialne, programy etyczne dla pracowników, pozytywne działania na ekosystem i wiele innych

Bardzo ważnym czynnikiem jaki poruszyli znawcy są regulacje prawne. CSR jest oparty o dobrowolne zobowiązania oraz działania firmy, natomiast coraz częściej oparty jest o normy ustanawiane przez instytucje prawno- ustawowe. Wprowadzone są przez rządy narodowe- Unie Europejską, oraz przez giełdę papierów wartościowych. CSR występuje w różnych firmach bez względu na wielkość, często małe firmy angażują się w rozwiązywanie lokalnych problemów jak również tych o szerszym zakresie.

Prelegenci poruszali szeroki zakres działań CSR. Słuchacze bacznie przyglądali się rozmową, jak również niektórzy zadawali pytania z zakresu działań w poszczególnych firmach. Podsumowując CSR ma bardzo duże znaczenie dla odbiorców oraz kontrahentów, pozwala na zwiększenie zaufania do danego przedsiębiorcy po przez szerokie działania dla pracowników, środowisko i inne.

Zapraszamy na kolejny panel CSR który odbędzie się na VII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości na którym również będą znamienite jednostki z różnych branż.