CZAS DO WYBORU

Informacje

 

Komisja europejska przeprowadzała w tym roku konsultacje społeczne z obywatelami Unii Europejskiej, aby poznać ich zdanie na temat zmiany czasu w internetowym formularzu pytano o to czy wybranie jednego „czasu” jest potrzebne. Wyniki badań wskazują, że wspólne przepisy w krajach unii w tej dziedzinie mają duże znaczenie dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Rozpoczęte konsultacje to odpowiedź na rezolucję Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za likwidacją zmiany czasu i wezwał komisję europejską do znowelizowania przepisów z 2001 r. które określają one datę wprowadzenia czasu letniego we wszystkich unijnych krajach i datę przejścia na czas zimowy. We wrześniu Komisja Europejska przedstawiła  projekt przepisów w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu w Europie. W przeprowadzonych w wakacje przez konsultacjach publicznych, w których zebrano 4,6 mln odpowiedzi  84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Projekt komisji nie oznacza jednak, że zmiana czasu na pewno zniknie. Na przyjęcie przepisów muszą się bowiem zgodzić kraje UE i Parlament Europejski. Parlament europejski chce, by każde państwo członkowskie powiadomiło ją do kwietnia 2019 roku o zamiarze zastosowania na stałe czasu letniego lub zimowego. Ostatnia obowiązkowa zmiana czasu na letni odbyłaby się w niedzielę 31 marca 2019 roku. Potem państwa członkowskie, które chcą na stałe przejść na czas zimowy, mogłyby ostatni raz wprowadzić czas zimowy w niedzielę 27 października 2019 roku. Po tym terminie sezonowe zmiany czasu nie byłyby już możliwe. Aby taki harmonogram mógł być stosowany, zmiany w prawie unijnym muszą być przyjęte do marca przyszłego roku.

 

Komisja już od kilku lat podkreślała wagę ujednolicenia czasu w całej Unii – to ma wpłynąć na lepsze funkcjonowanie jednolitego rynku. Opinie co do korzyści płynących z przeprowadzanej dwa razy w roku zmiany czasu są jednak podzielone. Przeciwnicy przestawiania zegarków oceniają jednak, że negatywnie odbija się to na zdrowiu obywateli. Jak zaznaczają, rośnie wtedy liczba wypadków drogowych, a pracownicy są mniej wydajni, brak jednak opinii lekarskich potwierdzających aby taki stan rzeczy.  Badania dotyczące wpływu zmiany czasu na zużycie energii również nie dają odpowiedzi. Zależnie od rejonu świata gdzie było prowadzone badanie albo wykazały, że po wprowadzeniu czasu letniego rachunki mieszkańców za prąd wzrosły albo, że zmiana czasu nie powoduje zmian w zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Argumentem obok poprawy wymiany handlowej w Europie może być troska o środowisko – japońscy naukowcy wyliczyli, że stosowanie czasu letniego może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 400 tys. ton i pomóc zaoszczędzić do 930 mln litrów paliwa.

 

Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. Ustalenia dotyczące czasu letniego zostały wprowadzone przez państwa europejskie w ubiegłym wieku. Celem było oszczędzanie energii, w szczególności w czasie wojny i podczas kryzysu naftowego w latach 70. XX wieku. Trend ten zaczął się jednak odwracać  i od 1980 roku stopniowo przyjmowano przepisy znoszące rozbieżne harmonogramy krajowych zmian czasu. Na przykład w 2014 r. na stałe na czas zimowy przeszła Rosja. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964; obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 r. W Polsce zmianę czasu regulują cykliczne rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. Kolejne takie rozporządzenie rząd wydał na początku listopada 2016 roku. Przedłuża ono stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku.