CZAS PRZEŁOMU – DIGITALIZACJA W POLSCE

Informacje

Na innowacje składa się wiele czynników, bardzo ważny jest postęp, który widać w prężnie działających jednostkach. Zauważalny jest on w wielu aspektach życia i rozwoju, bardzo dobrze ukazuje innowację digitalizacja, jest świetnym przykładem postępu w XXI wieku.

Na VI Polskim Kongresie Przedsiębiorczości odbył się panel:  Czas przełomu? Digitalizacja w Polsce, panel odbył się 24.09.2018r. o godzinie 11:00.

Uczestnikami owocnego panelu byli Business Development  Director SAS Polska Pan Patryk Choroś, Ekspert ds. konsultingu w obszarze eGov w firmie Atos Polska Pan Sebastian Christow, Dyrektor Instytut Technologii Elektronowej Pan Piotr Dumania, Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń społecznych ds. IT Pan Krzysztof Dyki, Dyrektor Generalny CISCO Polska Pan Przemysław Kania.

Moderatorem był Pan Sebastian Christow, który zadawał pytania związane z rozwojem, jak i samym znaczeniem digitalizacji. Każdy z uczestników wypowiadał się na temat rozwoju funkcji i znaczenia digitalizacji oraz zakresu działania w danym przedsiębiorstwie. Przekształcanie treści analogowych na cyfrowe, zabezpieczenie poufnych zbiorów informacji w tym informacji archiwalnych w formie cyfrowej, która w późniejszym etapie zostaje udostępniona w formie dokumentów online.

Na digitalizację składa się wiele czynników, o których rozmawiali prelegenci. Wszyscy podkreślali, że najważniejsze są umiejętności z dziedziny informatyki i informatologii. Posiadają bardzo dużą wiedzę w zakresie budowania strategii wdrożeń systemów analitycznych dla klientów i pracowników.

Rozwój digitalizacji coraz mocniej będzie podążać za megatrendem, w którym są brane pod uwagę trzy modele funkcjonowania firmy, a mianowicie: nowy proces operacyjny, nowy model funkcjonowania biznesowego, jak również nowa przestrzeń w jakiej obraca się firma. Wszyscy uczestnicy podkreślali, jak duże znaczenie ma stawianie na ciągły rozwój i wprowadzanie nowych rozwiązań oraz technologii.

Bardzo ważnym aspektem był również temat dotyczący ochrony danych wrażliwych. Ochrona tych danych ma na celu zachowanie prywatności, bezpieczeństwo danych sensytywnych jest podstawą w dzisiejszym biznesie, zwłaszcza biorąc pod uwagę RODO, które weszło w życie 25 maja 2018 roku.

Każdy powinien pamiętać, że digitalizacja to nie trend, to teraźniejsza i nowa rzeczywistość.