CZYSTE CIEPŁO I ENERGIA ELEKTRYCZNA W NOWYM WYDANIU W TORUNIU

Ekologia i Ochrona Środowiska Informacje

Od marca 2017 roku w EDF Toruń ciepło i energia elektryczna produkowane są w wysokosprawnej elektrociepłowni gazowej, która zastąpiła kotły węglowe. Nowo otwarta inwestycja wyposażona w instalacje kogeneracyjne zapewni w długoletniej perspektywie ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia. Ponadto, poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w regionie dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej. Elektrociepłownia gazowa dzięki zastąpieniu kotłów węglowych przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w Toruniu.

 

Elektrociepłownia gazowa jest wyposażona w instalację kogeneracyjną o łącznej mocy cieplnej 357,6 MWt oraz mocy elektrycznej 106 MWe. Produkowana energia elektryczna zaspokoi ok. 70 proc. potrzeb Torunia. Nową elektrociepłownię wyróżnia zastosowana technologia – akumulator ciepła oraz turbina gazowa typu lotniczego, którą charakteryzuje bardzo krótki czas uruchomienia w porównaniu do tradycyjnych turbin w elektrociepłowniach węglowych. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na potrzeby odbiorców ciepła i energii elektrycznej, przy zapewnieniu wysokiej sprawności oraz efektywności toruńskiego systemu ciepłowniczego.

                                                                                                                                                                   

 Widok ogólny na nowa elektrociepłownię gazową w Toruniu

Dzięki zastąpieniu kotłów węglowych nową elektrociepłownią gazową poziom emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów obniżony został o ponad 90 proc., co przyczynia się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Toruniu.

 Jedna z turbin gazowych LM 6000 w nowej elektrociepłowni

Potencjał wytwórczy nowej elektrociepłowni gazowej:

  • 2 kogeneracyjne turbiny gazowe (2 x 53 MWe) z możliwością dodatkowego dopalania w 2 kotłach odzysknicowych (2 x 118,8 MWt),
  • 4 kotły wodne dwupaliwowe (gaz/olej) o mocy 30 MWth każdy dla obciążenia szczytowego (w okresie zimowym) oraz jako rezerwa,
  • akumulator ciepła o pojemności czynnej 12 000 m3 do gromadzenia ciepła i optymalizacji pracy kogeneracji oraz sprawności turbin gazowych (akumulator ciepła będzie stosowany głównie w okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na ciepło osiąga poziom minimalny),
  • gazociąg o długości ok. 10 km łączący stację regulacyjno-pomiarową z EDF Toruń.

 Budynek główny i w tle akumulator ciepła nowej elektrociepłowni

Elektrociepłownia gazowa w Toruniu, bazująca na czystym paliwie oraz nowoczesnej technologii spełnia przyszłe i prognozowane restrykcyjne normy środowiskowe, co zapewni jej znaczną przewagę ekologiczną nad innymi źródłami energii, przy jednoczesnej gwarancji bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii elektrycznej i ciepła.