EKO-NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ

Informacje

Ekologiczne inwestycje, akcje promujące działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz uświadamianie mieszkańców miast i gmin w województwie małopolskim o tym, jak ważny jest recykling. Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach mocno stawia na edukację ekologiczną i w najbliższej przyszłości chce tego typu działania jeszcze bardziej rozwijać. Więcej o spółce, którą została uhonorowana statuetką Ekostrateg 2017 mówi prezes Jerzy Podmokły.

Jakimi proekologicznymi działaniami i inwestycjami może pochwalić się Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach?

Poczyniliśmy szereg bardzo znaczących inwestycji, nie tylko w samych Myślenicach, ale również w skali całego województwa małopolskiego. Przede wszystkim, na uwagę zasługuje budowa Zakładu Utylizacji Odpadów z nowoczesną sortownią, kompostownią i składowiskiem odpadów. Ostatnie przedsięwzięcie dotyczy odgazowania, a dokładnie wykorzystania energii z gazu ze składowiska odpadów i wykorzystanie energii cieplnej, która powstaje jako produkt uboczny w tym procesie.

Te i inne przedsięwzięcia przełożyły się w efekcie na przyznanie spółce nagrody gospodarczej Ekostrateg 2017.

Cieszę się, że działania podjęte w naszej firmie dały efekt i znalazły uznanie w postaci tak prestiżowej nagrody jak Ekostrateg. Jest to dla mnie ogromna nobilitacja i mobilizacja na przyszłość, ale też wyróżnienie dla całej naszej spółki, miasta i gminy Myślenice.

Co dla spółki jest priorytetem w kwestii gospodarki odpadami oraz działalności proekologicznej?

Staramy się na bieżąco uzyskać te poziomy recyklingu, które nakładają na nas przepisy.  Ale oprócz inwestycji i dostosowywania się do tego, czego wymaga od spółek takich jak nasza ustawodawca, mocno angażujemy się w propagowanie szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Od siedmiu lat organizujemy piknik ekologiczny w Myślenicach. W ramach tej imprezy, za przyniesione przez uczestników posegregowane odpady rozdajemy sadzonki roślin. Cieszy się to naprawdę dużym powodzeniem wśród starszych oraz młodszych mieszkańców miasta i gminy. Co roku na pikniku jest bardzo atrakcyjna oferta rekreacyjno-sportowa. Próbujemy z edukacją ekologiczną poprzez zabawę dotrzeć szczególnie do najmłodszych. Na tym jednak nie koniec, bo regularnie odwiedzamy szkoły, w  których organizowane są zbiórki surowców wtórnych i jest to również propozycja nauki poprzez zabawę.

Czy działania koncentrujące się na edukacji ekologicznej przynoszą jakieś realne efekty? Czy przekładają się na większe zaangażowanie mieszkańców w dbałość o środowisko?

Edukację ekologiczną trzeba zaczynać od najmłodszych pokoleń. Wiadomo, że nie przynosi ona efektów natychmiast. Myślę, że duże jej efekty widoczne będą dopiero za kilka lat. Natomiast widzę, że ta świadomość ekologiczna w społeczeństwie jest coraz bardziej wyraźna. Widoczne jest to między innymi w zwiększających się regularnie ilościach posegregowanych surowców. Dlatego zamierzamy nadal organizować cykliczne akcje ekologiczne, a nawet rozwijać nowe przedsięwzięcia proekologiczne.

Rozmawiał Marcin Pawlenka.