JAKOŚĆ.LOJALNOŚC.PROFESJONALIZM.

Gospodarka Informacje

Ventor Sp. z o.o. to lider branży budownictwa przemysłowego, który kolejny raz potwierdza swój status również poprzez politykę zatrudnienia. O tym, co charakteryzuje dobrego pracodawcę oraz dlaczego w dzisiejszych realiach rynkowych należy inwestować w pracowników i ich nieustanny rozwój, mówi Prezes Zarządu Janusz Urbanik.

Firma ma kolejny sukces na koncie, została laureatem programu Rzetelny Pracodawca 2017. Jak odbiera Pan to wyróżnienie?

Jako firma staramy się, aby pracownicy byli traktowani w sposób wyjątkowy. Szczególnie cieszę się z tegorocznego wyróżnienia, ponieważ uważam, że powinno się dbać o dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy. Zwłaszcza teraz, kiedy jest bardzo wielu dobrych menadżerów, którzy czasami po prostu nie mówią o tym, jak ważnym jest, aby inwestować w kadrę oraz w jaki sposób sami to robią. Jeśli chcemy, aby na naszym rynku coś się zmieniało, to oczywistym jest, że musimy pokazywać ten wysiłek, jaki pracodawcy wkładają w tworzenie nowych miejsc pracy i rozwijanie dotychczasowych. To dla nas potwierdzenie słuszności wszystkich działań, które organizujemy i staramy się promować na rynku pracy. Otrzymane wyróżnienie jest dla nas bardzo cenne, ale powiem szczerze, że dużo bardziej cenną rzeczą jest, gdy wieloletni pracownik przychodzi i dziękuje za to, że dzięki pracy u nas zakupił mieszkanie czy wybudował dom. Właśnie te indywidualne sukcesy pracowników, dopełniają naszą satysfakcję ze starań o rozwój kadry. Rzetelnego pracodawcę charakteryzują właśnie takie pojedyncze przykłady, kiedy pracownik przychodzi i mówi: dziękuję. Można powiedzieć, że oprócz gestów podziękowania ważne jest dla nas również zaangażowanie w sport młodzieżowy, zapewnienie odpowiedniego standardu dzieciom pracowników. To element składowy satysfakcji, jaką przynosi mi praca i realizowana przez spółkę misja. Można powiedzieć, że biznes nie jest oparty wyłącznie o efekt ekonomiczny, który oczywiście jest bardzo istotny, ale dzisiaj firmy powinny  jeszcze czuć tę misję, powinny służyć lokalnej społeczności – tam gdzie maja swoja siedzibę.  Myślę, że Ventor stara się, aby wszystkie te części składowe, których wypadkową jest sukces spółki, były sumiennie realizowane. Pomimo swojej 25-letniej działalności nie stajemy w miejscu, a działamy dalej.

W biznesie niezwykle istotna jest transparentność i postępowanie zgodne z pewnymi przyjętymi zasadami. Dlatego wprowadziliśmy w życie firmy kodeks postępowania i zasady etyki. Ma on przybliżyć naszemu pracownikowi standardy postępowania etycznego w zakresie przestrzegania prawa krajowego i międzynarodowego. Celem firmy Ventor nie jest jedynie zapewnienie zgodności prawnej, ale dążenie do bycia uczciwym pod względem odpowiedzialności biznesowej, praktykowania dobrej firmowej postawy obywatelskiej wszędzie tam, gdzie firma Ventor prowadzi prowadzi swoje interesy.

Jakie cele udało się zrealizować przez te 25 lat działalności?

Ventor to przedsiębiorstwo, które od początku swojej działalności ogromną wagę przywiązuje do polityki personalnej i jakości.  Od samego początku przyświecał mi jeden cel, aby to co wykonujemy, przekładało się na zadowolenie klienta z naszych usług. Sytuacja, która jest wynikiem naszej pracy, w tym między innymi ilość pracowników, była kompletnym zaskoczeniem. Uważam, że naszym sukcesem jest to, że z roku na rok, potrafimy być na tyle elastyczni, że jesteśmy w stanie szybko się zmobilizować i zrealizować projekty klientów w taki sposób, żeby byli w pełni usatysfakcjonowani z naszej pracy. Reasumując pomimo tego, że przybyło nam pracy i pracowników, nieustannie udaje nam się zachować najwyższą jakość, a ta jest dzisiaj podstawą pojawiających się kolejnych zleceń.

Jakie może dać Pan rady innym przedsiębiorcom, aby byli lepszymi pracodawcami?

Uważam, że aby być rzetelnym pracodawcą należy poświęcić się pracy, ale przede wszystkim mieć czas rozmawiać z ludźmi. Pracownicy muszą wiedzieć, że nie zostają sami ze swoimi problemami. Trzeba koło siebie zbudować krąg zaufanych osób, pracowników z dużym stażem, oddanych pracy. Żeby osiągać sukcesy, trzeba stworzyć po prostu fajną drużynę, będącą prawie jak rodzina, która chce brać udział w wyznaczonych celach i pomimo pojawiających się przeciwności, iść do przodu. Poprzez wypracowanie właściwych postaw i sposobu postępowania, firma nie tylko zyskuje przewagę rynkową i staje się coraz bardziej konkurencyjna, ale przede wszystkim stwarza przyjazne i bezpieczne warunki pracy.

Jak wygląda proces rekrutacji i jakich ludzi potrzebuje firma Ventor Sp. z o.o.?

Proces rekrutacji ma wymiar interdyscyplinarny – po pierwsze z grona kandydatów wybieramy tych, którzy, według naszego specjalisty ds. rekrutacji, mają najlepsze kwalifikacje do objęcia danego stanowiska oraz charakteryzuje ich dobra komunikacja w grupie. Wybrani kandydaci poddawani są analizie pod względem umiejętności teoretycznych i praktycznych. Istotne jest dla nas zadowolenie naszych klientów, co warunkuje dobór najlepszych pracowników na stanowiska robotnicze – potwierdza to nasze dwudziestopięcioletnie doświadczenie. Profil idealnego kandydata w dużej mierze kształtują wymagania naszych kontrahentów co do umiejętności i kompetencji pracowników. W procesie rekrutacji istotna jest specyfika stanowiska. Efektywny proces rekrutacji zapewnia analiza i podsumowanie każdego etapu, przez jaki przechodzi potencjalny pracownik. Choć wiemy, że nim okaże się czy rekrutacja przebiegła pomyślnie, należy czekać czasem nawet kilka miesięcy, to wierzymy, że tylko takie procesy dostarczają biznesowi najlepszych ludzi, którzy dzięki swojemu potencjałowi intelektualnemu, doświadczeniu oraz umiejętnościom wniosą niepowtarzalną wartość. Unikatowość kapitału ludzkiego jest bezcenna, a jego rozwój przynosi wymierne korzyści finansowe dla organizacji. Staramy się zapewnić naszym wszystkim pracownikom ustawiczny rozwój przy jednoczesnym kształtowaniu właściwych, harmonijnych stosunków partnerskich. Ventor jako pracodawca stosuje metody zarządzania prowadzące do zwiększania zaangażowania pracowników, oparte na zasadzie, że pracownicy są cenionymi członkami organizacji. Wiem, że nasi klienci wewnętrzni stanowią grupę zróżnicowaną pod względem indywidualnych i grupowych potrzeb, stylu pracy i aspiracji, dlatego organizacja odpowiada za zapewnienie równowagi między pracą a życiem osobistym. Swoich pracowników poszukujemy natomiast głównie w województwie podkarpackim. Chcemy, by nasi pracownicy traktowali firmę Ventor jako pracodawcę na lata – by tutaj odnosili swoje sukcesy i rozwijali się na naszych oczach. Zatrudnianie osób z innych rejonów Polski, oddalonych od Dębicy, może – choć oczywiście nie musi – wiązać się z traktowaniem pracy w Norwegii jako chwilowej przygody, mającej na celu podreperowanie domowych funduszy.

Jaki powinien być dobry pracownik?

Dobry pracownik to taki, który jest za swoją pracę odpowiedzialny. Nawet jeśli powierzone zadanie sprawia mu jakikolwiek kłopot, który często jest od pracownika niezależny, nie zbywa tym pracy, tylko chce ją wykonać jak najlepiej, informuje o zaistniałych problemach, identyfikuje się z firmą, a gdyby coś źle wykonał, byłoby mu wstyd. Dlatego ja wiem, że na swoich pracowników mogę liczyć w każdej sytuacji i nigdy mnie nie zawiodą. Taki „skarb pracowniczy” nie bierze się znikąd – trzeba sobie go wypracować.

Jakie działania podejmujecie Państwo na rzecz lokalnej społeczności?

Firma Ventor od wielu lat podejmuje działania filantropijne mające na celu wspieranie lokalnej społeczności, a w szczególności dzieci i młodzież uczącą się. Przez ostatnie lata aktywnie wspieraliśmy zarówno finansowo, jak i rzeczowo wiele organizacji, m.in. dębickie kluby sportowe oraz wiele szkół. Ponadto corocznie „gramy” dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie działania wspierające sport mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia, poprawę zaplecza rekreacyjnego powiatu, pomoc w organizacji wolnego czasu dla lokalnej społeczności.  Wspierając edukację Ventor ma na celu poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy, poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy technicznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych. Biorąc powyższe na uwagę, objęliśmy patronatem dwie klasy zawodowe przy ZSZ nr 1 w Dębicy i dodatkowo wyposażyliśmy pracownię języka angielskiego w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, niezbędny podczas przeprowadzania zajęć, zapewniając tym samym bardzo wysoki poziom nauki. W trosce o polepszenie usług medycznych dla lokalnej społeczności udzieliliśmy wsparcia rzeczowego dla oddziału chirurgii ogólnej Szpitala Powiatowego w Dębicy, dostarczając oraz montując klimatyzatory w salach zabiegowych i pooperacyjnych oraz sprzęt komputerowy. Ponadto, firma stawia na kształcenie potencjalnych pracowników już we wczesnych latach edukacji. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, którzy zdali egzamin z języka norweskiego oraz wyróżnili się podczas warsztatów zawodowych z blacharstwa, odbyli wycieczkę ufundowaną przez firmę Ventor. Mają oni także szansę na zatrudnienie w tej firmie po ukończeniu nauki. Młodzi mieszkańcy powiatu zwiedzili skocznię narciarską w dzielnicy Holmenkollen oraz centrum Oslo z parlamentem, operą, ratuszem, Centrum Pokojowym Nobla, słynnym kompleksem parkowym z ponad 200 rzeźbami Gustava Vigelanda z brązu i granitu oraz innymi atrakcjami stolicy Norwegii. Ventor jako jedna z pierwszych firm podpisała z „Mechanikiem” umowę patronacką, dzięki której młodzież kształci się w zawodzie monter izolacji przemysłowych oraz blacharz instalacji przemysłowych.

Co buduje siłę marki Ventor?

Poprzez nieustanny rozwój oraz indywidualne, profesjonalne i lojalne podejście do każdego klienta staramy się budować siłę naszej marki. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy zadowolony klient, będzie stanowił o naszej fachowości. Jesteśmy otwarci na zmiany, innowacyjne rozwiązania. Staramy się działać elastycznie w stosunku do warunków panujących w projekcie, pamiętając równocześnie o sprawach zdrowia i życia, które stanowią dla nas zawsze priorytet.

Dziękuję za rozmowę 

Przedsiębiorstwo powstało w 1992 roku, a jego główna siedziba mieści się w Dębicy w województwie podkarpackim. Założycielem firmy oraz prezesem zarządu jest Janusz Urbanik, który od początku istnienia firmy wyznaczał jej kierunki działania. Początkowo terytorium działania była głównie Skandynawia, z czasem spółka rozpoczęła działalność także na rynku krajowym. Cenne doświadczenia uzyskane podczas projektów poza granicami kraju pozwoliły na przeniesienie wielu nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania oraz poprawy bezpieczeństwa pracy.  Ventor Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę w zakresie budownictwa przemysłowego. Do głównych obszarów aktywności spółki należy wykonywanie wszelkich prac (projektowanie, dostawa materiałów, montaż) związanych z izolacjami termicznymi i akustycznymi każdego typu. Dzięki własnym warsztatom i nowoczesnemu parkowi maszynowemu, firma specjalizuje się również w produkowaniu systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wieloletnie doświadczenie zdobywane przy kompleksowych remontach platform wiertniczych sprawiło, że Ventor to także lider w dziedzinie spawania konstrukcji stalowych oraz montażu rurociągów. Bardzo istotnym wsparciem działalności firmy jest leasing pracowniczy. Wachlarz usług w tym zakresie obejmuje głównie osoby zatrudnione przy specjalistycznych pracach budowlanych związanych z montażem rusztowań, izolacji, konstrukcji stalowych i rurociągów, wentylacji oraz spawaniem i malowaniem konstrukcji stalowych. Ventor gwarantuje także własne zaplecze szkoleniowe i treningowe niezbędne przy tego rodzaju profesjach. Spółka bardzo intensywnie działa nie tylko na polskim rynku budownictwa przemysłowego, ale także w Skandynawii, zwłaszcza w Norwegii, która jest jej wieloletnim i strategicznym partnerem handlowym.„Ventor – potencjał ludzkich możliwości” – to hasło stale towarzyszy naszej działalności.

Rozmawiała Martyna Motylska