KADRA TO PODSTAWA

Gospodarka Informacje

Rynek nieruchomości dynamicznie się rozwija, a rywalizacja nabiera rozpędu. O sukcesie decyduje sprawdzona kadra. O tym dlaczego Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. są w tym temacie spokojne mówi prezes  Monika Tendaj-Bielawska

Pracownik ufający swojemu pracodawcy i pewny swojej pozycji w firmie to jej fundament. Jak Wrocławskie Mieszkania dbają o swoich pracowników?

Rynek pracownika, duże nagromadzenie korporacji, centr obsługi oraz krajowych i zagranicznych podmiotów sprawia, że Wrocław jest miejscem bardzo atrakcyjnym dla pracowników. Firmy oferują szereg benefitów. Wobec takiej konkurencji, oferujemy: stabilność zatrudnienia, ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia w wielu obszarach, wewnętrzne rekrutacje i możliwości awansu. Oferujemy miejsca pracy dla osób początkujących, bez doświadczenia, współpracujemy z Urzędem Pracy, chętnie zatrudniamy stażystów. Jesteśmy otwarci dla młodych mam i osób po 50 roku życia. W ramach benefitów zapewniamy imprezy firmowe, dopłaty do letniego wypoczynku i świąt bożonarodzeniowych oraz dofinansowanie na cele kulturalne i sportowe.

Co jest największym wyzwaniem w ich pracy?

Duży zakres powierzonych zadań, duża odpowiedzialność i praca pod presją czasu- to główne wyzwanie w codziennej pracy. W większości pracownicy mają na co dzień kontakt z klientami, są poddawani ich ocenom. Obecnie zatrudniamy ok. 200 osób – ta liczba utrzymuje się na zbliżonym poziomie, prowadzimy kilkadziesiąt rekrutacji rocznie i poszukujemy specjalistów z branży budowlanej, inspektorów, techników, pracowników windykacji, księgowych, specjalistów ds. zarządzania projektami. Ze względu na duży zasób mieszkaniowy chętnie zatrudniamy administratorów.

Jak spółka rozwija kwalifikacje swoich pracowników?

W latach 2015-2017 spółka ze środków własnych, pozyskanych źródeł zewnętrznych oraz przy współpracy z podmiotami publicznymi przeprowadziła szkolenia dla ponad 1500 pracowników, co wskazuje, że średniorocznie jeden pracownik brał udział w więcej niż 2 szkoleniach w danym roku.

Oprócz odpowiedniej tematyki szkoleń, dobranej do specyfiki wykonywanych zadań, staramy się zapewnić, by były one prowadzone na wysokim poziomie przez uznane podmioty.

Zapewniamy szkolenia stanowiskowe, wynikające z konieczności adaptacji do zmieniających się przepisów oraz szkolenia dla menedżerów z miękkich kompetencji.

 

Jak Państwo sobie poradzili z wprowadzeniem przepisów RODO?

Ochrona danych osobowych i nowe regulacje z tym związane stały się w ostatnich miesiącach przedmiotem naszych intensywnych prac. Jeszcze przed wejściem w życie przepisów podjęliśmy współpracę z kancelarią prawną, która przeprowadziła dla naszych pracowników oraz kadry menedżerskiej szereg szkoleń. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności (obszar zarządzania nieruchomościami gminnymi) przetwarzamy dane osobowe, w tym dane wrażliwe, i dokładamy wszelkiej staranności by wykonując swoje obowiązki nie naruszyć interesów najemców.

Jakie w tym roku były inne wyzwania, z którymi musieli zmierzyć się pracownicy?

Nowe wyzwania są zbieżne z wyzwaniami dla miasta. Temat likwidacji niskiej emisji, inwentaryzacji lokali ogrzewanych na węgiel, poszukiwania źródeł finansowania na remonty i termomodernizacje kamienic. Zachęcanie mieszkańców do korzystania z programów miejskich KAWKA i KAWKA+ na wymianę pieców na ogrzewanie gazowe, elektryczne. Negocjacje z operatorem sieci miejskiej o przyłączenie kamienic. Również remonty lokali na zasobie, remonty wnętrz podwórzowych w ramach rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego oraz kwestia zieleni, którą bardzo restrykcyjnie uwzględniamy przy planowanych inwestycjach – to nasze wyzwania na najbliższy czas.

Przygotowujemy się na wdrożenie e-usług, a to wymaga, że wiele procesów musimy ujednolicić, ustandaryzować, przed nami jeszcze wiele pracy.