Koniec ze sprzedażą lasów państwowych w dowolnym celu!

Ekologia i Ochrona Środowiska Informacje

Niespełna kilka miesięcy temu Senat zaakceptował nowelizację ustawy chroniącej Lasy Państwowe przed prywatyzacją. Czy takie rozwiązanie faktycznie przyczyni się do poprawy nie tylko ilości, ale i kondycji naszych lasów?

Wszystko wskazuje na to, że tak, ponieważ według bieżących ustaleń nie będzie można sprzedawać lasów kierując się wyłącznie pobudkami ekonomicznymi.

Od tej pory sprzedaż lasów będzie możliwa jedynie w celu realizacji koniecznych potrzeb publicznych np. budowy nowych dróg, lub w przypadku konieczności zrównoważenia gospodarki leśnej. Zmiany w ustawie, dające równy dostęp do lasów należących do Skarbu Państwa, mogą też wpłynąć na powszechną mentalność.

Zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych wywołuje sporo zamieszania, szczególnie wśród polityków. Według Kazimierza Kleina (PO), nowelizacja nie wnosi nic nowego do dotychczasowych przepisów. Senat odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie prywatyzacji.