MAZOWSZE POSTAWIŁO NA EKOLOGIE

Informacje

C-Voucher realizowany na terenie Mazowsza jest szansą dla przedsiębiorstw nie tylko z regionu, ale i z całej Polski. O istocie projektu rozmawiali eksperci na wydarzeniu Mazovia Circular Congress w Płocku

W dniach 3-4 października w Płocku odbyło się wydarzenie pod nazwą Mazovia Circular Congress organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oraz ich międzynarodowych partnerów. Celem konferencji było uświadomienie przedsiębiorcom, na czym polega projekt C-Voucher, jakie są jego atuty i dlaczego warto angażować się w program Horyzont2020.

Wydarzenie rozpoczęło się briefingiem prasowym, w którym aktywny udział wzięli Prezydent Płocka – Andrzej Nowakowski, Sanyu Karani – CEO FundingBox, Renatka Krcova – Dyrektor Sieci Regionów Chemicznych, Zbigniew Bednarski – Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Agata Sosińska – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego oraz Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

– Przed nami kolejne wyzwania. Środki finansowe dzisiaj inwestujemy przede wszystkim w rozwój miasta. To jest jeden z elementów prorozwojowych. Naszym zdaniem przyszłość nowych technologii leży właśnie w Circular Economy. Chcemy być w pełni przygotowani do zmian, tak jak byliśmy przygotowani  do perspektywy unijnej, dzięki której wykorzystujemy środki. Stąd tak duża waga wydarzenia dla całego Mazowsza – mówił Prezydent Płocka.

Na pytanie o wymagania w związku z wdrożeniem CE do przedsiębiorstw, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE odpowiedział, że Unia Europejska wymaga, by przedsiębiorstwa we współpracy z instytucjami badawczymi, instytutami i uczelniami swoje pomysły na innowacje doprowadziły do momentu samego wdrożenia, a więc, by zainteresować nimi duże firmy. Wszystko po to, by na tej bazie zbudować rzeczywiście konkurencyjny know-how europejski i budować gospodarkę europejską. – Horyzont2020 to pierwszy program, który dostarcza finansowania w tym trudnym odcinku rozwoju życia innowacji, gdy mamy stworzone rozwiązanie, ale nie zostało sprawdzone na wielką skalę – mówił Zygmunt Krasiński.

Prezes PPP-T podkreślał, że wydarzenie Mazovia Circular Congress skupia się na trzech obszarach – CE w mieście, CE w gospodarce żywnościowej i CE w przemyśle, ze względu na to, że te trzy obszary generują najwięcej odpadów. – Chcielibyśmy, by te odpady stały się surowcami do produkcji kolejnych wyrobów i żeby przedsiębiorcy znaleźli w CE sposób na biznes – dodał.