Mielecka SSE

Mielecka SSE ponownie rozszerzona

Informacje

Rada Ministrów przyjęła 15 lipca 2015 r. w trybie obiegowym zmianę rozporządzenia w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z tym strefą zostaną objęte grunty położone w Krośnie, Lublinie, Kraśniku, Międzyrzeczu Podlaskim, Zagórzu i gminie Dębica o łącznej powierzchni blisko 44 ha.

Celem zmiany granic strefy jest intensyfikacja wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju nowych inwestycji. Włączenie do mieleckiej SSE nowych gruntów wpłynie pozytywnie na rozwój regionu. Dzięki temu poza miejscami pracy w nowopowstałych zakładach, generowany będzie także wzrost zatrudnienia w bezpośrednim otoczeniu strefy. Budowa oraz późniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstw przyspiesza rozwój wielu dziedzin gospodarki.

Ministerstwo Gospodarki szacuje, że na włączanym obszarze powstanie ok. 974 nowych miejsc pracy w samej strefie oraz ok. 195 etatów w najbliższym jej otoczeniu. W wyniku wprowadzonych zmian powierzchnia strefy zwiększy się do prawie 1496 ha.

Wśród firm, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą na nowo włączonych terenach są m.in. Polskie Zakłady Zbożowe Libella, MW Lublin, Cyclone Polska i Wipasz S.A. W wyniku tych projektów inwestorzy ulokują kapitał w wysokości około 260 mln zł.

Do tej pory w Mieleckiej SSE wydano 314 zezwoleń na prowadzenie działalności na jej terenie. Łącznie w wyniku inwestycji powstało 26,5 tys. nowych miejsc pracy. Nakłady inwestycyjne od początku jej działalności wyniosły 6,8 mld zł.

źródło: Ministerstwo Gospodarki