MILIONOWE INWESTYCJE DLA EKOLOGII

Ekologia i Ochrona Środowiska Informacje

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie zapewnienia dostaw wody, odprowadzania ścieków oraz poprawy jakości życia poprzez naprawy dróg i utrzymania zieleni. Dobre zarządzanie, ciągły rozwój i efektywne pozyskiwanie Funduszy Europejskich zaowocowały nominacją do nagrody Lider Rozwoju Regionalnego 2019.

 

PGK w Wiszni Małej realizuje aktualnie trzy projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Największym z nich jest projekt pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”. W ramach tego projektu wybudowane zostanie 36,6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz 2,1 km sieci wodociągowej. Projekt wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez wybudowanie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Jego wartość netto wynosi ponad 74 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wynosi ponad 47 mln zł.

Pozostałe dwa projekty to „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała”.

Głównym zadaniem PGK jest dostarczanie wody pitnej mieszkańcom. Woda pochodzi z ujęć podziemnych, dzięki czemu jest czystsza biologicznie niż ta z ujęć powierzchniowych i pełna cennych minerałów. W stacjach uzdatniania wody jest poddawana procesowi uzdatniania, tj. odżelaziania, odmanganiania i dezynfekcji. W celu zapobiegania wtórnemu zakażeniu wody spółka stale inwestuje w modernizację sieci wodociągowych. PGK udostępnia wyniki kontroli jakości wody w siedzibie spółki oraz publikuje je na stronie internetowej.

Poza dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, przedsiębiorstwo realizuje zadania z zakresu utrzymania zieleni, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz bieżących napraw dróg.

W zeszłym roku, aby poinformować mieszkańców gminy Wisznia Mała o swojej działalności Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zorganizowało kampanię informacyjną pod hasłem „Nie tylko lejemy wodę”. Spółka cały czas stara się utrzymywać dobre relacje z mieszkańcami gminy. Dobry kontakt zapewnia przede wszystkim kompetentne i przyjazne Biuro Obsługi Klienta. Zatrudnione tam osoby są kompetentne i mają odpowiednie nastawienie niezbędne przy pracy w obsłudze klienta, co gwarantuje najwyższą jakość usług w tym zakresie.

PGK w Wiszni Małej jest małą spółką, dzięki czemu może pozwolić sobie na komfort indywidualnego podejścia do kontrahentów. Osoby, którym przytrafiają się problemy z terminową płatnością zobowiązań finansowych mogą liczyć na wspólne znalezienie rozwiązania problemu.

Prezes zarządu, Grażyna Chwastek, przyznała w rozmowie, że obejmując to stanowisko postawiła sobie dwa główne cele: poprawę stopnia skanalizowania gminy oraz ograniczenie strat wody.

Pierwszy cel udało się zrealizować dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz wsparciu i współpracy z wójtem Wiszni Małej, który zapewnił środki finansowe na wymagany wkład własny.

Drugi problem jest powszechny i znany od lat zakładom wodociągowym. PGK w Wiszni Małej podjęło szereg działań w tym zakresie. Główne z nich to sukcesywna wymiana infrastruktury wodociągowej oraz organizacja pracy w sposób umożliwiający natychmiastową reakcję służb w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej. Dzięki temu prezes Chwastek osiągnęła kolejny cel – straty wody udało się zmniejszyć z 27 proc. do 14,9 proc.