MKiDN WESPRZE FINANSOWO PRODUCENTÓW GIER?

Informacje

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotyczy on ulg podatkowych dla producentów gier video.

Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na celu wsparcie autorów gier, którzy w swoich produkcjach będą wykorzystywać polski bądź europejski dorobek kulturowy, a także ma kulturotwórczy lub innowacyjny charakter. Mają oni otrzymać możliwość skorzystania z ulgi w wysokości 19% kosztów kwalifikowanych na okres 3 lat.

Wykorzystywanie dorobku kulturowego to nie jedyny warunek. Ulgi skierowane są do twórców tych produkcji, których koszty kwalifikowane wyniosą minimum 100 tysięzy złotych. Ponadto w momencie złożenia wniosku o ulgę twórcy muszą wykazać się wprowadzeniem do produkcji przynajmniej jednej gry, która będzie dostępna na rynku przynajmniej przez 3 miesiące.Wnioski będą oceniane pod kątem wielu kryteriów. To między innymi prezentacja polskich zabytków czy też krajowych aktorów lub muzyków. Pod uwagę będzie brane również zatrudnianie pracowników z Polski.