PATRIOTYZM MOŻE BYĆ NOWOCZESNY

Informacje

Strzelectwo, sporty wodne, kursy doskonalące i organizacja klas mundurowych to w skrócie działalność Ligi Obrony Kraju. Organizacja może poszczycić się 73-letnią tradycją, której fundamenty są mocno oparte na wartościach patriotycznych, obronnych i wychowaniu młodzieży. O tym, jakie były początki stowarzyszenia i na czym opiera się jego działalność dziś, mówi ppłk rezerwy Jerzy Jan Salamucha – prezes zarządu głównego LOK.

 

LOK to wyjątkowo bogata historia, której początki sięgają czasów II Wojny Światowej. Jak wyglądały początki działalności organizacji i w jaki sposób się zmieniała na przestrzeni lat?

Organizacja powstała w 1944 r. na ziemiach wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej, z głębokiej wdzięczności i szacunku społeczeństwa do żołnierza polskiego, bohatersko walczącego z niemieckim okupantem. Wraz z postępującą ofensywą i przesuwaniem się linii frontu na wyzwolonych ziemiach, w Siedlcach zrodził się ruch społeczny inicjujący powstanie Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, którego podstawowym celem było niesienie pomocy rannym żołnierzem i ich rodzinom. Kontynuatorką Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza od 1950 r. była Liga Przyjaciół Żołnierza, która rozszerzyła działalność wychowawczą i organizacyjno-szkoleniową, głównie wśród młodzieży. LPŻ przyczyniła się do zapoczątkowania dynamicznego rozwoju sportów obronnych, a także politechnicznych i wodnych. Na IV Krajowym Zjeździe LPŻ w listopadzie 1962 r. podjęta została uchwała o zmianie charakteru działalności organizacji. W jej wyniku powstała Liga Obrony Kraju. Jednocześnie ze szkoleniem politechnicznym i sportowo-obronnym rozwinęła działalność patriotyczno-edukacyjną w szkołach, zakładach pracy i w środowisku wiejskim. Stała się ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swych szeregach obywateli, głównie młodzież i rezerwistów Wojska Polskiego, działających na rzecz umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej i gotowych do jej obrony, kultywując tradycje narodowe i chlubne tradycje oręża polskiego.

 

Na ile te wartości i ideały przetrwały i na czym w tej chwili opiera się działalność stowarzyszenia?

Choć Liga Obrony Kraju jest wierna swoim ideałom, to organizacja odpowiada na współczesne wyzwania, wymogi nowoczesnego myślenia i zarządzania oraz twórczej pracy dla dobra Ojczyzny. Dzisiaj również ściśle współpracujemy z ministerstwami:  obrony narodowej, sportu, edukacji narodowej oraz spraw wewnętrznych w zakresie realizacji zadań zleconych na rzecz obronności kraju oraz edukacji młodzieży. Organizacja utrzymuje również liczne kontakty międzynarodowe, związane głównie z działalnością Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK, które w ramach natowskich organizacji CIOR oraz CISOR godnie reprezentują rezerwistów Wojska Polskiego na imprezach i zawodach sprawnościowo-obronnych. Reprezentujemy też krajowe modelarstwo w organizacjach międzynarodowych NAVIGA (modelarstwo pływające) oraz EFRA (modelarstwo kołowe). Skupiając prawie 45 tys. członków Liga Obrony Kraju należy do największych w kraju stowarzyszeń o charakterze proobronnym.  Przez cały czas nasi reprezentanci osiągają sukcesy. Są to tytuły mistrzostw Polski, Europy i Świata, w szczególności w strzelectwie, modelarstwie i sportach motorowodnych. To dzięki tym lokowskim sportowcom oraz zdobytym przez nich mistrzowskim tytułom, przyczyniliśmy się do podniesienia rangi i prestiżu polskiego sportu na arenach międzynarodowych.

 

Oprócz kultywowania tradycji patriotycznych i wojskowych prowadzicie Państwo prężną działalność gospodarczą. Na czym się ona głównie opiera?

Działalność gospodarcza prowadzona jest głownie w zakresie szkolenia na prawo jazdy we wszystkich kategoriach, organizacji kursów doszkalających obowiązujących w UE, a także prowadzenia stacji diagnostycznych, pracowni psychologicznych dla kierowców, czy wynajmu lokali. Wszelkie wypracowane dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację zadań działalności statutowej. W zeszłym roku była to kwota ponad 12 mln złotych.

Rozmawiał Marcin Pawlenka