NOWY ROK, NOWE ZASADY PODATKOWE

Informacje

Ministerstwo Finansów przygotowało kilka istotnych zmian w prawie podatkowym, które od nowego roku mają ułatwić życie wielu Polakom. Nowe przepisy wydają się być zmianą na lepsze, nie zabrakło jednak przysłowiowej łyżki dziegciu.

Pierwsza zmiana dotyczy wniosków o wspólne rozliczenie PIT-u złożonych po terminie. Małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, które spóźnią się z taką deklaracją nie utracą możliwości wspólnego rozliczenia się z fiskusem. To jedyna zmiana, która wejdzie w życie już w tym roku, a więc obejmie deklaracje podatkowe składane do końca kwietnia 2019 r.

Kolejne nowości związane są z nieruchomościami i dotyczą przepisów o uniknięciu opodatkowania odziedziczonego majątku po zbyciu. Podatnicy w dalszym ciągu będą mieli na to pięć lat, jednak odliczanie rozpocznie się w momencie nabycia parceli przez spadkodawcę, a więc w wielu przypadkach uchylenie się od taksacji będzie niemożliwe. Pozytywną zmianą jest natomiast wydłużenie okresu, w którym podatnik zobowiązany jest do wydania środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe – od przyszłego roku będą to 3 lata, a nie jak do tej pory – 2.

Podniesiony zostanie także limit na amortyzację podatkową samochodów osobowych z 20 tys. euro do 150 tys. zł. Opłaty leasingowe zostaną objęte identycznymi zasadami, wzrośnie także próg dla samochodów elektrycznych – zostanie ustalony na poziomie 225 tys. zł.

Ostatnia zmiana to duże ułatwienie dla podatników, którzy na co dzień mieszkają poza granicami kraju. Od przyszłego roku do potwierdzenia miejsca zamieszkania wystarczy kopia certyfikatu rezydencji, oryginał w wielu przypadkach nie będzie już wymagany.