O tym mówiliśmy na kongresie- Przyszłości Polskiego Górnictwa

Informacje

  W tym roku to Lublin stał się centrum rozmów o przyszłości polskiej gospodarki. W ramach IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, odbywającego się 27-28 października, uczestniczyło ponad 1200 przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju. Najważniejszym celem przyświecającym wydarzeniu było stworzenie forum wymiany myśli i poglądów dla polskich przedsiębiorców, naukowców i polityków, którzy wzięli udział w 24 konferencjach branżowych w tym panelach branżowych poświęconych „Przyszłości Polskiego Górnictwa”.

 Uczestnikami dwóch sesji tematycznych: „Jak naprawić polskie górnictwo” oraz „Nowoczesne rozwiązania w polskim górnictwie” byli znamienici goście, którym przewodził były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff, doradca w Ministerstwie Energii Jacek Srokowski, prezes Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. Krzysztof Szlaga, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski, dr Wydziału Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz przedstawiciele najbardziej wiodących spółek z branży wydobywczej: HALDEX S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., Weir Minerals Poland Sp. z o.o., Sevitel Sp. z o.o., Sandvik Mining and Rock Technology Sp. z o.o., Centrum Transferu Technologii EMAG czy Katowicki Węgiel Sp. z o.o. Konferencje poprowadził prezes Wydawnictwa Górniczego Sp. z o.o. Witold Pustułka.

image1743dsc_6606-1743

  Najważniejszymi wnioskami dyskusji stała się strategia rozwoju górnictwa na lata 2016-2030 oraz polityka energetyczna państwa. Potrzeba likwidacji stale nierentownych kopalń, pomoc państwa w dofinansowaniu branży, stałe poszerzanie nowych rynków eksportowych oraz modernizacja infrastruktury technicznej kopalń to równie istotne kwestii w celu poprawy sytuacji w polskim górnictwie.

  Patronami merytorycznymi konferencji „Przyszłość Polskiego Górnictwa” byli Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Główny Instytut Górnictwa oraz Wyższy Urząd Górniczy.