PACJENT JAKO KLIENT

Informacje

W obliczu dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz internacjonalizacji większości gałęzi przemysłu, w tym także i medycznego, podejście do pacjentów stale ewoluuje. Zmiany w percepcji producentów sprzętu medycznego oraz podejście do szeroko rozumianych innowacji było głównym tematem rozmów podczas panelu dyskusyjnego Pacjent jako klient. Nowe rozdanie w medycynie.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali prezesi oraz decydenci największych firm produkujących oraz ulepszających sprzęt medyczny – Miłosz Jamroży, prezes zarządu Cardio.Link S.A., Anna Kacprzyk, manager ds. innowacji i public affairs w firmie INFARMA, Piotr Ładyżyński, wicedyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Jędrzej Soporowski, dyrektor merytoryczny Living Food Sp. z o.o., Jacek Wojciechowicz, prezes zarządu Inno-Gene S.A. oraz Michał Adamczyk, dyrektor ds. rozwoju MedApp. Rozmowę moderował Wojciech Zawalski, ekspert w zakresie systemu ochrony zdrowia.

Rozpoczęciem dyskusji była próba zdefiniowania kondycji polskiej opieki medycznej. Prelegenci zgodnie przyznali, iż ma się ona lepiej niż kiedykolwiek, jednak wciąż pozostaje ogromna przestrzeń do poprawy. Rozmówcy mogli spojrzeć na system opieki zdrowotnej niejako z dystansu, bowiem na co dzień nie są bezpośrednio zaangażowani w świadczenie pomocy medycznej, jednak stanowią niezbędny element układanki, której elementy muszą perfekcyjnie do siebie pasować, by możliwe było skuteczne ratowanie ludzkiego zdrowia i życia.

Jako producenci oraz innowatorzy sprzętu medycznego postrzegają pacjentów szpitali, klinik i przychodni jako klientów, jednak podejście biznesowe jest w tym przypadku rozumiane inaczej niż w innych branżach. Prelegenci podkreślali, iż nieodzownym elementem ich pracy jest kontakt z przedstawicielami placówek medycznych oraz z samymi klientami – ich pacjentami. Skuteczne zdiagnozowanie potrzeb odbiorców produktów jest szalenie istotne i to ono wyznacza kierunek działań firm, których przedstawiciele brali udział w VI edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

Kluczowym zagadnieniem panelu okazały się innowacje. Rozmówcy jednym głosem orzekli, iż w Polsce powstaje zbyt mało pionierskich rozwiązań, co uniemożliwia często rodzimym spółkom efektywną konkurencję na rynkach zagranicznych. Produkty i koncepcje powstające nad Wisłą są wyśmienite pod względem jakościowym, nie ma problemów z ich wdrożeniem, jednak najczęściej w jakimś stopniu korzystają z rozwiązań już istniejących.

Abstrahując od problemów z konkurencyjnością przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, brak innowacji jest czynnikiem znacznie spowalniającym wzrost gospodarczy, a borykamy się z nim niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. W związku z tym nie jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać korzystnej koniunktury w pogoni za Zachodem, od którego aktualnie dzieli nas niemal wyłącznie liczba pionierskich reform. Co jednak bardziej istotne dla prelegentów, brak innowacji uniemożliwia wyniesienia opieki medycznej w Polsce na nowy, bardziej przystępny dla pacjentów poziom.