Polsko-węgierska unia energetyczna?

Informacje

Współpraca w zakresie energetyki jądrowej oraz rozwój sektora energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. To najważniejsze tematy rozmów, które odbyły się w Ministerstwie Energii podczas spotkania z sekretarzem Ministerstwa Rozwoju Narodowego Węgier – Andrasem Aradszkim.

W polsko-węgierskich rozmowach wziął również udział ambasador Węgier w Polsce  dr Ivan Gyurcsik. Spotkanie z ministrem energii było okazją nie tylko do wymiany poglądów na temat rozwoju energetyki jądrowej, ale również bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. – Wspólne inicjatywy energetyczne, nie tylko Polski i Węgier, ale również Grupy Wyszehradzkiej, czy innych krajów naszego regionu, to szansa na trwałe zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego – zaznaczył wiceminister energii Andrzej J. Piotrowski.

Jednym z ważniejszych tematów spotkania była budowa węgierskiej elektrowni jądrowej oraz postępowania, które Komisja Europejska prowadzi w sprawie finansowania tego projektu pod względem zgodności z zasadami pomocy publicznej Unii Europejskiej. Strona polska wyraziła zrozumienie dla stanowiska delegacji węgierskiej.

Rozmawiano również o planach budowy gazociągu Nord Stream II. Przedstawiciele ministerstw Polski i Węgier zgodnie uznali, że ta inwestycja zmniejszy bezpieczeństwo energetyczne UE. Ponadto strona węgierska zwróciła szczególną uwagę na fakt, że projekt narusza zasady unii energetycznej oraz zwiększa zależność Wspólnoty Europejskiej od rosyjskiego gazu.