RACHUNEK Z DOPŁATĄ

Informacje

Wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce, bez względu na to jaki osiągają dochód, będą mogły liczyć na zwrot kosztów związanych z planowanym wzrostem cen energii elektrycznej. Minister energii, Krzysztof Tchórzewski informuje, iż zapowiadana różnica w cenach zostanie w 100% pokryta przez rząd.

Początkowo zakładano, iż wsparciem zostaną objęte jedynie rodziny nieprzekraczające pierwszego progu podatkowego, jednak precyzyjne zidentyfikowanie takiej grupy odbiorców okazało się zbyt kosztowne. Ostatecznie zdecydowano się zwrócić różnicę między obecnymi i nadchodzącymi, wyższymi cenami energii wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce.

Polacy nie będą musieli martwić się o żadne formalności, bowiem wszystkich rozliczeń dokonają dostawcy energii. Skorygują wysokość rachunku o rządową dotację, zatem należności, które obywatele będą przelewać na ich konta nie powinny się różnić od tegorocznych.

Minister Tchórzewski dodał, iż rząd zdecydował się na rekompensowanie wzrostu cen energii, ponieważ uważa go za niesłuszny. Zauważył, że nie miały na niego wpływu żadne uwarunkowania zewnętrzne czy rynkowe – jedynym powodem był wzrost kosztów emisji dwutlenku węgla.