Recepta na zarządzanie

Gospodarka Informacje

O pracy z kobietami, łamaniu stereotypów i dążeniu do równego postrzegania kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym mówi prezes Magdalena Drac – Tatoń

Jak postrzega Pani kobiety w biznesie?
Uważam, że kobiety w biznesie radzą sobie świetnie, a biznesowa aktywność Polek jest imponująca. Kobiety są dzielne i kreatywne, pracują nie tylko analitycznie, ale i z wyobraźnią, a do realizacji swoich celów potrafią zaprząc także pasje i emocje. To doskonała mieszanka, jeśli połączona jest z dyscypliną pracy! Bardzo lubię pracować z kobietami, a wiele z nich zajmuje najważniejsze stanowiska w Megmar.

Czy uważa Pani, że sukces w biznesie zależy tylko od merytoryki, czy kobietom trudniej się przebić?
Wszelkie uprzedzenia mają wpływ nie tylko na sytuację kobiet – choć tu rzeczywiście częściej można zaobserwować negatywne zjawiska. Nadal borykamy się z krzywdzącymi stereotypami, patriarchalną strukturą organizacyjną i społecznymi oczekiwaniami. A kobiety mają przecież ciężką pracę wplecioną w swoje DNA, wielozadaniowość opanowały do perfekcji, potrafią też bardzo sprawnie zarządzać ryzykiem. Uważam, że sukces w biznesie zależy przede wszystkim od zaangażowania, ambicji i gotowości do podejmowania walki z wyzwaniami – bez tego jest niemożliwy lub jedynie krótkotrwały.

Co Pani myśli o stwierdzeniu, że kobieta musi starać się dwa razy bardziej?
Myślę, że wszyscy powinniśmy pracować nad kształtowaniem świata tak, aby to stwierdzenie było coraz mniej prawdziwe. W dzisiejszych czasach kobiety nie muszą już pełnić przypisanych społecznie ról. Bardzo bym chciała, żeby w ogóle profesjonalna sfera życia człowieka nie była postrzegana przez pryzmat płci. Ze swojej strony robię wszystko, aby dołożyć swoją cegiełkę do realizacji tego celu. Nie tylko własną pracą i własnymi sukcesami, ale także starając się otwierać drzwi dla innych kobiet – w biznesie i nie tylko.

Państwa działalność to nie tylko biznes. Jakie inne działania, w tym CSR – owe, Państwo podejmują?
W wymiarze wewnętrznym realizujemy działania o charakterze proekologicznym proaktywnie wykluczając ze swojej produkcji substancje niebezpieczne, w tym toksyczne i mutagenne (przecież produkujemy chemię dla przemysłu, której celem jest właśnie pomaganie w ograniczaniu negatywnych wpływów na środowisko!). Poza tym Megmar to firma, która w swoje cele wpisaną ma działalność o charakterze prospołecznym. Na przykład w obszarze sportu działamy bardzo szeroko – od sponsorowania mistrzów Polski w siatkówce PGE Skry Bełchatów, poprzez wsparcie Klubu Olimpiad Specjalnych Szarotka Opactwo, czy w poprzednich latach Polskiej Reprezentacji Rugby, aż po pomoc finansową dla różnych stowarzyszeń czy osób indywidualnych. Fundujemy także stypendia dla najzdolniejszych studentów chemii. Niedawno uruchomiliśmy wraz z Collegium Civitas, warszawską uczelnią niepubliczną, program studiów podyplomowych w obszarze zarządzania ochroną środowiska. Program skierowany jest do urzędników administracji centralnej i lokalnej zajmujących się kwestiami ochrony środowiska, nauczycieli, dziennikarzy i działaczy NGO’s. Część zajęć prowadzona będzie we współpracy z ekspertami Megmar. Wychowywanie liderów w obszarze chemii i w obszarze ochrony środowiska naturalnego uważamy za jedne z naszych najważniejszych zadań – podobnie jak z chemii, tak i z edukacji można tworzyć bezpieczniejszą przyszłość.

Agnieszka Nykiel