REWOLUCJA W SPRZEDAŻY

Informacje

Ministerstwo Finansów znalazło nowy sposób na uszczelnienie systemu VAT. Resort proponuje, by sprzedawcy wydawali klientom dowody zakupu przed otrzymaniem zapłaty. Pomysł ma na celu ograniczenie szarej strefy poprzez zmniejszenie ilości transakcji z pominięciem kasy fiskalnej.

Rozporządzenie z 5 listopada 2018 obliguje sprzedawców do wystawienia paragonu bądź faktury przed otrzymaniem należności, niezależnie od formy płatności. Część ekspertów zauważa, iż taki przepis stoi w sprzeczności z zapisami ustawy o podatku VAT, w myśl których dokonanie sprzedaży rozumie się jako dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, za które wykonawca otrzymał odpowiedni ekwiwalent.

Kolejną budzącą wątpliwości kwestią jest fakt, iż często zdarza się, że konsument nie jest w stanie zapłacić za towar, np. ze względu na brak środków na koncie lub problemy techniczne z terminalem lub kartą. W takich sytuacjach dojdzie do zamieszania, na które rząd nie znalazł jeszcze remedium.

Przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., co wymusza konieczność zmiany komputerowych systemów obsługi transakcji u wszystkich sprzedawców w kraju do końca bieżącego roku.

Ministerstwo Finansów deklaruje jednak, iż projekt rozporządzenia wciąż jest konsultowany i nie należy jego obecnego kształtu postrzegać w kategorii ostatecznego. Resort dodaje, że rozporządzenie przygotowywane jest na okoliczność uchwalenia ustawy o kasach online i to od postępów legislacyjnych w sprawie tego aktu będzie zależeć data wejścia w życie kontrowersyjnych zapisów.