SKOK W STRONĘ RAKIET

Informacje

Huta Stalowa Wola i koncern Raytheon podpisały 24 października w siedzibie polskiej spółki, pierwsze zamówienie w ramach programu Wisła. Strony zadeklarowały w dokumencie  stworzenie Planu Zarządzania i Planu Dojrzałości programu Wisła. Ma się  w nim znaleźć między innymi zidentyfikowane ryzyka jakie związane z realizacją programu i określenie stopnia gotowości HSW S.A. do dialogu technicznego.  Formalne zrealizowanie, wyżej wymienionych planów zagwarantuje pokrycie przez stronę amerykańską części dotychczas poniesionych przez HSW S.A. kosztów związanych z przygotowaniem oferty na integrację i produkcję wyrzutni rakiet M903 systemu Patriot.

Zdaniem sygnatariuszy podpisany dokument otwiera Hucie Stalowa Wola drogę do produkcji i integracji wszystkich 16 wyrzutni dla jednostek ogniowych polskiego Patriota. Umowa rozpoczyna także proces podpisywania kontraktów z polskimi przedsiębiorstwami, które pozyskają i zaabsorbują wiodące w świecie technologie obronne w ramach off-setu. Dzięki temu polskie firmy będą mogły uczestniczyć w produkcji istotnych komponentów systemu Patriot, zarówno na potrzeby armii polskiej, jak i dla innych użytkowników Patriota.

Następnym dużym krokiem będzie podpisanie kontraktu wykonawczego na integrację i produkcję 16 wyrzutni rakiet systemu Patriot w ramach realizacji I fazy programu Wisła. Na razie wiele wskazuje na to, że do podpisania może dojść jeszcze w tym roku. Wszystkie dostarczone Polsce baterie będą wyposażone w wyrzutnie, których znaczna część powstanie w krajowym przemyśle obronnym. Takie rozwiązanie obniży również koszt utrzymania  tego typu uzbrojenia i przedłuży czas przez jaki te systemy wyrzutni rakiet będą mogły być wykorzystywane.