Wsparcie dla medycznych innowacji

Informacje

Polskie firmy z branży medycznej mogą liczyć na dofinansowanie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu INNOMED, gdzie do rozdysponowania jest 57,7 mln zł.

Program INNOMED realizowany jest przez NCBR we współpracy z firmami zrzeszonymi w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. W ramach konkursu 1.2. „Sektorowe programy B+R” przeprowadzono drugi konkurs, dla realizacji przedsięwzięć istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Sam program stworzony został jako odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców z branży medycznej, którzy stawiają na innowacyjne rozwiązania, pozwalające zwiększyć dostępność oraz jakość nowoczesnych terapii i leków w Polsce. Dotacje są szansą na realizację ambitnych projektów, które będzie można wprowadzić na rynek.

Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w MNiSW, podkreśla, że polskie uczelnie medyczne kształcą i prowadzą badania na bardzo wysokim poziomie. Ważne jest utrzymanie tego trendu do czego potrzebne są pieniądze. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie można opracować nowe technologie, które przyczynią się do usprawnienia współpracy na linii naukowcy-przedsiębiorstwa, jednocześnie umożliwiając etapowe wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Przyznane granty mają na celu wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie w zakresie poszukiwania nowoczesnych leków, nowych technologii generyków i metod terapeutycznych.

Dotychczas, w ramach programu INNOMED Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozdysponowało 110 ml zł. W najnowszym projekcie dostępnych jest 57, 5 mln zł, które trafią do 10 firm. Finansowane będą projekty, których celem jest opracowanie technologii i rozwiązań służących poprawie jakości życia i zdrowia Polaków. Uwzględnione zostały projekty, w których trwają prace nad zwiększeniem skuteczności diagnostycznej obrazowania dynamicznego, innowacyjnym lekiem przeciwnowotworowym wykorzystującym mechanizm reaktywacji białka p53 oraz badania przedkliniczne i kliniczne substancji aktywnych o działaniu przeciwnowotworowym.