ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRODUKCYJNEGO LIDERA

Ekologia i Ochrona Środowiska Gospodarka Informacje

Grupa Górażdże Cement S.A. jest częścią światowego koncernu HeidelbergCement. Jest firmą o wieloletniej tradycji w branży materiałów budowlanych , swoją działalność zaczęła w latach 70. Aktualnie aktywnie ją rozwija poprzez inwestycje w innowacyjne technologie i badania w trzech sektorach: produkcji cementu, betonu towarowego i wydobyciu kruszywa. Ważnym elementem jej codziennego funkcjonowania jest troska o środowisko naturalne. O działalności Grupy Górażdże mówi prezes zarządu Ernest Jelito.

Na czym dokładnie polega działalność Grupy?

EJ: Górażdże prowadzą obecnie działalność w trzech liniach biznesowych. Spółką macierzystą i główną linią biznesową jest Górażdże Cement , dostarczająca na rynek szeroki asortyment cementów, produkowanych  w dwóch zakładach: Cementowni Górażdże zlokalizowanej w Choruli koło Opola i Przemiałowni Ekocem w Dąbrowie Górniczej. Nasza druga linia biznesowa to  Górażdże Kruszywa, która prowadzi  eksploatację żwirów i piasków w 18 kopalniach zlokalizowanych na terenie południowo-zachodniej i północno- wschodniej Polski. W ramach trzeciej linii  biznesowej Górażdże Beton zarządzamy ponad 40 wytwórni betonu towarowego zlokalizowanych na terenie całej Polski. Fundamentem naszej działalności są zasady zrównoważonego rozwoju.

Czym jest Quarry Life Award?

EJ: Koncern Heidelberg Cement ma określoną politykę, która jest nakierowana na realizację strategii Zrównoważonego Rozwoju, której założenia są spójne z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Quarry Life Award to przedsięwzięcie  naukowo-dydaktyczne, organizowane w 20 krajach na całym świecie. Jego celem jest  pogłębianie wiedzy dotyczącej walorów przyrodniczych na terenach górniczych. Koncern wraz z cementownią Górażdże korzysta z surowców naturalnych, dlatego nasze kopalnie eksploatowane i rekultywowane są w taki  sposób, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. W ramach konkursu Quarry Life Award wspieramy projekty naukowo-badawcze w zakresie bioróżnorodności i dzielimy się najlepszymi praktykami ze środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi i władzami.

 

Czy Grupa Górażdże współpracuje z uczelniami i szkołami?

EJ: Tak, bardzo mocno współpracujemy z ośrodkami akademickimi. Celem tej współpracy jest głównie wykorzystywanie potencjału naukowego uczelni i praktycznego doświadczenia Grupy Górażdże. Aktywnie współpracujemy m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim, jak również z Uniwersytetem Zielonogórskim. Poprzez praktyki studenckie wspieramy młode pokolenie, aby w przyszłości Polska posiadała wysoko wykwalifikowanych specjalistów i naukowców. Zatrudniamy dużą ilość absolwentów, którzy potem mają możliwość podjęcia pracy w zagranicznych zakładach koncernu na terenie UE. Doceniamy pracowników chętnych do ciągłego rozwoju.

Czym jest Fundacja Aktywni w Regionie i na czym polega jej działalność?

EJ:. Nasza Fundacja ma na celu wspieranie inicjatyw, które mają służyć rozwojowi lokalnej społeczności. Głównymi obszarami działań jest sport, kultura, nauka i edukacja. Jesteśmy aktywni w temacie ochrony środowiska, zdrowia, i szeroko rozumianej działalności charytatywnej . W minionych latach łącznie fundacja dofinansowała projekty kwotą aż 3.7 mln złotych.

Dziękuję za rozmowę