ZROZUMIEĆ PRACOWNIKA – ZDOBYĆ RYNEK

Informacje

Rynek pracy zmienia się tak dynamicznie, iż niemal niemożliwym jest ujęcie ram jego funkcjonowania, zachowując aktualność. Prawidłowości, którymi się rządzi zależą od tak wielu zmiennych, w tym od tych niezwiązanych bezpośrednio z branżą, że jego systematyzacja stanowi ogromne wyzwanie. W ramach panelu dyskusyjnego „Współczesny rynek pracy” podjęli się go specjaliści w różny sposób zaangażowani w kreowanie przestrzeni zatrudnienia.

W rozmowie wzięli udział Wojciech Bergier, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, prof. Michał Jarmuł, prorektor ds. dydaktyki, jakości kształcenia i spraw studenckich Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Jędrzej Kowalczyk, prezes zarządu FANUC Polska, Witold Solski, prezes zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Poznaniu oraz Grzegorz Szmytko, kierownik ds. realizacji inwestycji ELPROJECT Polska Sp. z o.o. Dyskusję moderowała Anna Tomyślak, Branch Manager w Hays Polska.

Na początku dyskusji prelegenci starali się spojrzeć na rynek pracy oczami osób ubiegających się o zatrudnienie, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. millenialsów, czyli osób urodzonych w latach 80. i 90. XX w. Starano się skonfrontować ich oczekiwania z realiami i możliwościami pracodawców. Obecnie młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy często odbijają się od ściany własnych wyobrażeń o wysokości wynagrodzenia i warunkach pracy. Próbowano rozstrzygnąć z jakiego powodu oczekiwania często drastycznie odbiegają od stanu faktycznego.

Nie zabrakło również spojrzenia na problem z perspektywy pracodawców. Istnieją bowiem branże, w których to aplikanci są w uprzywilejowanej pozycji z racji swoich unikatowych kompetencji. To oni mogą dyktować warunki, zaś zatrudniający powinni przygotować maksymalnie atrakcyjną ofertę, by skłonić ich do wyboru swojego zakładu pracy. Zastanawiano się czy w takich przypadkach świadczenia dodatkowe powinny być jeszcze rozpatrywane w kontekście dodatku do pensji czy też należy je traktować jako podstawowy element wynagrodzenia.

Prelegenci wypowiedzieli się także na temat zasad funkcjonowania działów HR. Próbowano odpowiedzieć na pytanie czy możliwe jest połączenie świadomości potrzeb firmy z elastycznością, przejawiającą się zdolnością do dopasowania strategii i polityki do wymagań rynku. Dyskutanci podkreślali, iż nie należy za wszelką cenę dążyć do uśrednienia taktyki, indywidualnie rozpatrując poszczególne przypadki przez pracowników HR.

Pozostając w temacie dopasowywania oferty firmy do potrzeb rynku, omówiono sytuację niepełnosprawnych pracowników. Rozwiązania ułatwiające życie osobom z różnymi dysfunkcjami stają się powoli normą w wielu miejscach pracy, jednak część placówek wciąż zwleka z wprowadzeniem takich usprawnień. Prelegenci apelowali do pracodawców, by ci nie bali się stawiać na niepełnosprawnych pracowników, bowiem równie wartościowymi (a być może nawet bardziej) wykonawcami co pełnosprawni zatrudnieni.