Polski Kongres Przedsiębiorczości

Lubuski dyskurs gospodarczy

V Polski Kongres Przedsiębiorczości – podsumowanie

W dniach 26 i 27 października 2017 roku Zielona Góra stała się centrum rozmów o przyszłości polskiej gospodarki. W trakcie V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości – Lubuskie 2017 ponad 1000 uczestników z całego kraju – przedsiębiorców, naukowców, samorządowców debatowało na tematy związane z biznesem, nauką oraz samorządami. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Kongres odbył się pod hasłem „Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy”.

W ramach 27 paneli dyskusyjnych uczestnicy poruszali zagadnienia związane między innymi z instrumentami wsparcia biznesu, rozwojem samorządów, cyfryzacją, medycyną, energetyką, rynkiem pracy w Polsce, szkolnictwem wyższym, innowacjami czy transportem publicznym. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dotyczący roli kobiet w gospodarce, w którym uczestniczyła między innymi Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego i Ewa Minge – projektantka mody, której praca jest doceniana na całym świecie. Spore zainteresowanie budził również panel dotyczący CSR, którego moderatorem była Joanna Brodzik – prezes Fundacji „Opiekun serca”, Ambasadorka Lubuskiej Gospodarki. Uczestnicy panelu podkreślali ważną rolę, jaką pełni przyjęcie strategii odpowiedzialnego rozwoju w polskich firmach oraz instytucjach, co ma wpływ na pozytywne kształtowanie ich wizerunku. Podsumowaniem pierwszego dnia Kongresu była Gala prowadzona przez Przemysława Talkowskiego oraz Paulinę Sykut-Jeżynę, podczas której wręczone zostały Lubuskie Nagrody Innowacyjności – nagrody Marszałka Województwa dla najbardziej innowacyjnych firm z regionu lubuskiego.

Pierwszego dnia Kongresu miała miejsce również gala, podczas której zostali zaprezentowani laureaci programów wizerunkowych prowadzonych przez Polską Agencję Przedsiębiorczości Zwieńczeniem gali był koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej.

Podczas drugiego dnia Kongresu odbył się m.in. panel dyskusyjny poświęcony kwestii biznesu w sporcie. Goście specjalni – Andrzej Supron, Przemysław Saleta oraz Sylwia Bogacka – znani na całym świecie sportowcy mieli okazję poruszyć kwestię biznesowego podejścia do branży sportowej poprzez sponsoring, a także podejścia do sportowca jako marki.

Kongres przyciągnął uwagę szerokiego grona ekspertów ds. gospodarki, przedsiębiorców, naukowców, samorządowców, przedstawicieli agencji rządowych oraz mediów w skali ogólnopolskiej. Uczestnicy wydarzenia, dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniem wypracowali wiele istotnych wniosków, które staną się podwaliną kolejnych dyskusji dotyczących rozwoju naszego kraju.

Idea

Idea Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości powstała 5 lata temu z inicjatywy Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się 7 listopada 2013 roku w Katowicach i skupiła uwagę środowisk naukowych, uczelnianych, samorządowych oraz instytucjonalnych.

Głównym osią Kongresu jest trójpodział polskiej gospodarki: biznes-nauka-samorząd. Doświadczenie uczestników oraz ich zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki jest dla nas gwarantem merytorycznej dyskusji. W obecnych czasach dobra koniunktura gospodarcza jest efektem dobrej współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami oraz samorządowcami, którzy dbają o pozycję polskiej gospodarki zarówno na rynku europejskim, jak i światowym.

Wnikliwa analiza rynku, prowadzona przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pozwala na wysnucie wniosku, że bez efektywnej współpracy świata nauki, biznesu oraz samorządów polska gospodarka nie będzie miała możliwości rozwoju. Nie bez znaczenia jest również rola instytucji pośredniczących w przekazywaniu środków z Unii Europejskiej, takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, które stymulują rozwój oraz postęp technologiczny polskich firm i przedsiębiorstw, skupionych wokół innowacyjnych działań na rzecz polskiej gospodarki.

Szczególną rolę pełnią na podczas kongresu przedstawiciele samorządów, które aktywnie promują swoje tereny inwestycyjne, przyciągając do miast i gmin potencjalnych inwestorów, którzy lokując swoje fabryki w atrakcyjnych lokalizacjach wspierają lokalny rynek pracy.

Wierzymy, że współpraca pomiędzy przemysłem, nauką i samorządem jest jedynym możliwym środkiem do poprawy naszej gospodarki. Dlatego chcemy doceniać i wspierać najlepsze placówki naukowe, wyższe uczelnie, firmy, samorządy oraz spółki komunalne, które według nas dobrze spełniają swoją rolę i mogą się pochwalić najlepszymi wynikami w swoim sektorze gospodarki.

Mamy nadzieję, że tegoroczny Polski Kongres Przedsiębiorczości będzie odgrywał szczególną rolę na polskiej mapie biznesowej i będzie miejscem spotkania osób, których los polskiej gospodarki nie jest obojętny.

Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Przedsiębiorczości. Nasza redakcja była Głównym Patronem Medialnym wydarzenia.