Polski Kongres Przedsiębiorczości

Lubelski dyskurs gospodarczy

IV Polski Kongres Przedsiębiorczości – podsumowanie

Polski Kongres Przedsiębiorczości już po raz czwarty odpowiedział na wyzwania, jakie stawia dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie. Tegoroczne dyskusje odnosiły się w dużej mierze do przykładu Polski Wschodniej, ale w naszej opinii, są to zagadnienia istotne dla wszystkich regionów. Zgodnie z hasłem przewodnim kongresu: „Biznes – nauka – samorząd”, szczególnie duży nacisk położyliśmy na współpracę tych trzech sektorów, zwracając uwagę, by podczas paneli ich reprezentanci mogli wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami, aby przełamać bariery hamujące współpracę, ale także wskazać pozytywne przykłady pokazujące, że wspólne działania są możliwe i mogą być korzystne dla każdej ze stron.

iv_polski_kongres_przedsiebiorczosci_2016_logo_cmykTegoroczna edycja kongresu odbyła się w dniach 27-28 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Partnerami głównymi wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublina oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Warto dodać, że tegoroczna edycja kongresu przyciągnęła ponad 1200 osób, reprezentujących wiele dziedzin polskiej nauki, biznesu oraz samorządu. Uczestnikami kongresu były głównie osoby decyzyjne, w osobie rektorów, prezesów zarządu, dyrektorów czy prezydentów. Wśród tematów poruszanych w trakcie 25 paneli dyskusyjnych znalazły się kwestie związane z między innymi ze sposobami na rozwój polskiej gospodarki, innowacyjnością, marketingiem, medycyną, energetyką, synergią nauki i biznesu, górnictwem, finansowaniem unijnym w perspektywie 2014-2020, czy efektywnym wykorzystaniem potencjału gospodarczego polskich samorządów.

Pierwszego dnia Kongresu miała miejsce również gala, podczas której zostali zaprezentowani laureaci programów wizerunkowych prowadzonych przez Polską Agencję Przedsiębiorczości Zwieńczeniem gali był koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej.

IV Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Polskiej Izby Ekologii, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutu Kolejnictwa, Izby Gospodarczej Medycyna Polska, Izby Gospodarczej Farmacja Polska, Urzędu Transportu Kolejowego, Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Targów Lublina S.A. oraz Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Przedsiębiorczości. Nasza redakcja była Głównym Patronem Medialnym wydarzenia.

Idea

Idea Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości powstała 4 lata temu z inicjatywy Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się 7 listopada 2013 roku w Katowicach i skupiła uwagę środowisk naukowych, uczelnianych, samorządowych oraz instytucjonalnych.

Głównym osią Kongresu jest trójpodział polskiej gospodarki: biznes-nauka-samorząd. Doświadczenie uczestników oraz ich zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki jest dla nas gwarantem merytorycznej dyskusji. W obecnych czasach dobra koniunktura gospodarcza jest efektem dobrej współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami oraz samorządowcami, którzy dbają o pozycję polskiej gospodarki zarówno na rynku europejskim, jak i światowym.

Wnikliwa analiza rynku, prowadzona przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pozwala na wysnucie wniosku, że bez efektywnej współpracy świata nauki, biznesu oraz samorządów polska gospodarka nie będzie miała możliwości rozwoju. Nie bez znaczenia jest również rola instytucji pośredniczących w przekazywaniu środków z Unii Europejskiej, takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, które stymulują rozwój oraz postęp technologiczny polskich firm i przedsiębiorstw, skupionych wokół innowacyjnych działań na rzecz polskiej gospodarki.

Szczególną rolę pełnią na podczas kongresu przedstawiciele samorządów, które aktywnie promują swoje tereny inwestycyjne, przyciągając do miast i gmin potencjalnych inwestorów, którzy lokując swoje fabryki w atrakcyjnych lokalizacjach wspierają lokalny rynek pracy.

Wierzymy, że współpraca pomiędzy przemysłem, nauką i samorządem jest jedynym możliwym środkiem do poprawy naszej gospodarki. Dlatego chcemy doceniać i wspierać najlepsze placówki naukowe, wyższe uczelnie, firmy, samorządy oraz spółki komunalne, które według nas dobrze spełniają swoją rolę i mogą się pochwalić najlepszymi wynikami w swoim sektorze gospodarki.

Mamy nadzieję, że tegoroczny Polski Kongres Przedsiębiorczości będzie odgrywał szczególną rolę na polskiej mapie biznesowej i będzie miejscem spotkania osób, których los polskiej gospodarki nie jest obojętny.