GMINA DEDYKOWANA MIESZKAŃCOM

Samorząd

O jakości działania Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich stanowi przede wszystkim umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców. Komunikację ułatwiają cyklicznie organizowane spotkania informacyjne, podczas których mieszkańcy mogą przekazać swoje postulaty, oczekiwania, zastrzeżenia i opinie.

Takie działania pozwalają szybciej reagować i rozwiązywać problemy, co w konsekwencji wpływa na poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Określa to także realną ocenę zadowolenia z władz samorządowych, które potwierdzają wygrane plebiscyty i zdobyte wyróżnienia zarówno przez wójta, jak i poszczególne jednostki gminne.

 – Gmina od 2016 r. regularnie otrzymuje nominacje do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego – nasze działania doceniają specjaliści i nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę. Ogrom pracy i starania dostrzegają również sami mieszkańcy, a świadectwem tego jest moje – już drugie z rzędu – zwycięstwo w plebiscycie „TAK czy NIE dla władzy” w kategorii „Wójt”. W naszej gminie są wyróżniani również sołtysi, czy poszczególne jednostki OSP, które swoją postawą i dokonaniami zdobywają sympatię i uznanie mieszkańców. Doskonałym przykładem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Surminach, która poza swoją oczywistą działalnością, angażuje się we wszelkiego rodzaju akcje, czy wydarzenia działające na rzecz potrzebujących, poprzez np. organizację regularnych już akcji krwiodawczych – mówi wójt Łukasz Kuliś. – Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w życie społeczne i mieszkańcom za promocję naszej gminy oraz docenienie starań poprzez przystępowanie do różnego rodzaju plebiscytów, czy konkursów. Jeszcze raz – serdecznie Państwu dziękuję dodaje.

Łukasz Kuliś – wójt Gminy Banie Mazurskie

Gmina Banie Mazurskie realizuje sporo inwestycji. W 2018 r. planowana jest przebudowa ul. Słonecznej, trwają także prace nad programem „Senior+”, aby powstało miejsce, w którym seniorzy będą mogli wspólnie aktywnie spędzać czas. Opracowywana jest również dokumentacja dotycząca budowy placów sportowo-rekreacyjnych w Baniach Mazurskich oraz Wróblu, w ramach rządowego programu OSA (Otwartych Stref Aktywności). Podejmowane są także działania w zakresie rewitalizacji przestrzeni gminnej. Z roku na rok pojawia się coraz więcej wiat rekreacyjnych oraz placów rekreacyjno-sportowych, dzięki którym lokalna społeczność się integruje. Aktualnie trwają również prace nad uzyskaniem stosownych dokumentów i pozwoleń w celu wdrożenia programu konserwatorskiego, obejmującego prace w kaplicy (grobowcu) Steinertów i na przylegającym do niej cmentarzu w miejscowości Zakałcze Wielkie. Inwestycja ta poprawi walory turystyczne regionu. W zakresie ekologii, od 2015 roku realizuje się tu program dofinansowania działań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Program będzie kontynuowany w 2018 roku, podobnie jak dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych.

Jeśli chodzi o kulturę i oświatę, na terenie gminy prężnie działają Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Instytucje te zajmują się organizacją wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych. GOKiP prowadzi działalność kulturalną, rekreacyjno-sportową, jak również w zakresie wychowania przez sztukę, natomiast GBP służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz upowszechnianiu wiedzy. Na terenie gminy działają również zespoły wokalne i wokalno-taneczne, które swoimi poczynaniami bez wątpienia nieustannie szerzą działalność kulturalną. Istotny jest też fakt, że poszczególne instytucje, kluby, czy stowarzyszenia współdziałają na rzecz mieszkańców.