DOBRZE ZARZĄDZANA GMINA

Informacje Samorząd

Gmina Dobra leży w powiecie polickim w zachodniopomorskim. Na jej terenie znajdziemy zabytki datowane nawet na XI w., ale mimo ciekawej historii Teresa Dera, która pełni funkcję wójta od 12 lat, skupia się przede wszystkim na budowaniu perspektywy na przyszłość.

W grudniu zeszłego roku w gminie zameldowanych było niemal 21 tys. osób. Samorząd chce zatrzymać dotychczasowych i przyciągnąć nowych mieszkańców zwiększając budżet na inwestycje. Od 2015 roku stanowi on średnio 35,9 proc. wszystkich rocznych wydatków, a w 2018 roku będzie to 38,8 proc.

Dotychczasowe inwestycje pozwoliły między innymi na budowę szkoły w Mierzynie, rozbudowę szkół w Dobrej i Bezrzeczu, budowę nowych dróg i chodników oraz modernizację dotychczasowych, montaż oświetlenia ulicznego (w tym solarnego), rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę wodociągów, kanalizacji, sieci deszczowych oraz powstanie ścieżek rowerowej. Samorząd rozwija również infrastrukturę sportową, wprowadził budżet obywatelski oraz – wspólnie z Miastem Szczecin – komunikację autobusową, opartą na jednym bilecie. Pod kątem wydatków inwestycyjnych Dobra zajęła 79. miejsce pośród ponad 1,5 tys. gmin wiejskich w rankingu przygotowanym przez pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Klasyfikacja obejmowała lata 2014-2016. Natomiast w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego opracowanym przez ekspertów z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie gmina Dobra zajęła 2 miejsce wśród najlepiej zarządzanych gmin wiejskich.

Od wielu lat pracuję w samorządzie, bardzo dobrze znam problemy gminy i jej mieszkańców. W 2006 roku mieszkańcy Dobrej po raz pierwszy zaufali mi i wybrali na stanowisko wójta. Obejmując urząd postawiłam przed sobą konkretne cele, które były odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców. Doświadczenie samorządowe pozwoliło je zrealizować z pomocą środków unijnych – mówi wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Skuteczna w pozyskiwaniu dofinansowań

W kwietniu br. gmina, jako jeden z pięciu podmiotów, podpisała umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie na projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”. Inwestycja zakłada budowę prawie 6 km kanalizacji sanitarnej, 2 km sieci wodociągowej, rozbudowę hydroforni BUK i oczyszczalni ścieków w Redlicy. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje, że 690 osób zostanie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, a 61 będzie mogło korzystać ze zmodernizowanego zaopatrzenia w wodę. Wartość projektu to niemal 16 mln zł, z czego wkład własny wynosi 7,7 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2020 r.

Ponadto Dobra współpracując z niemiecką gminą Blankensee pozyskuje środki na realizację projektów skierowanych do mieszkańców. Obecnie realizowany jest projekt „Ogrody Sztuki Elizabeth”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Projekt składa się z serii warsztatów, na których uczestnicy będą mogli poznać tajniki aranżacji oraz możliwości aktywnego wypoczynku w ogrodach. Dla beneficjentów organizatorzy zaplanowali również wycieczki, konkurs na najpiękniejsze ogrody oraz wydanie pamiątkowego albumu.

Dawid Kwiecień