Aktywne Końskie

Samorząd

Gmina Końskie liczy ok. 38 tys. mieszkańców. O rozwoju, który nastąpił w ostatnim czasie, z burmistrzem Krzysztofem Obratańskim rozmawia Aleksandra Gil.

Jakie działania podejmują Państwo w dobie emigracji, aby zachęcić ludzi do pozostania w gminie?

Przede wszystkim przygotowaliśmy tereny inwestycyjne o pow. ponad 100 ha, które uzbrojono w niezbędne sieci. Scalono w tym celu ponad 700 działek. Pierwsze inwestycje już się rozpoczęły. Trwają prace wykończeniowe przy budowie pierwszego zakładu – Orizonte – z kapitałem polsko-włoskim, produkującego osprzęt dla zakładów ceramicznych. Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła teren swoim zasięgiem, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą liczyć na przywileje strefowe.

Jakie są najważniejsze walory inwestycyjne gminy?

W krótkim czasie można zaprojektować i wybudować zakład produkcyjny. Ponadto lokalizacja: stosunkowo niewielkie odległości do dużych miast Polski centralnej i południowej. Układ komunikacyjny jest w dobrym stanie i stale ulega przeobrażeniu: właśnie przebudowana została droga nr 728 wraz z odcinkiem obwodnicy a w trakcie opracowywania jest dokumentacja na dalszą część, pozwalającą na całkowite wyłączenie z ruchu tranzytowego centrum miasta. Tereny inwestycyjne już mają a w przyszłości ulegnie to dalszej poprawie, autonomiczny i szybki dojazd ze wszystkich kierunków. Bardzo prężnie działa Krajowe Stowarzyszenie Wspomagania Przedsiębiorczości specjalizujące się w szkoleniach i pomocy dla przedsiębiorców, pełniące rolę funduszu pożyczkowego.

Jakie inne ważne projekty były realizowane w gminie Końskie?

Za chwilę podsumowujemy jeden z największych projektów w woj. świętokrzyskim – „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej”. W jego wyniku gmina zapewniła dostęp do kanalizacji zbiorczej ponad 98% mieszkańcom. Wartość projektu to ponad 170 mln zł. Prace obejmowały budowę kanalizacji sanitarnej w obszarach miasta, które były jej pozbawione oraz na wsiach, a także przebudowę oczyszczalni ścieków, która już rozpoczęła swoją działalność (28 mln zł).

Przez gminę przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Trochę wyprzedziliśmy ideę tego szlaku – już w 2003 rozpoczęliśmy przygotowania zlecając opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy na trasie łączącej Grójec z Jędrzejowem. W 2007 r. uzyskaliśmy na projekt dofinansowanie z Programu Rozwoju Polski Wschodniej, co wiązało się ze zmianą założeń – zapadła decyzja o budowie ścieżki rowerowej przy nowobudowanej drodze na trasie Końskie-Sielpia. Pomysł został zaadoptowany przez projekt Green Velo. Niedawno „autostrada rowerowa” na odcinku koneckim została otwarta jako pierwsza w Polsce z przetestowaniem praktycznym – przejazdem ponad 300-osobowej grupy rowerzystów.

Jakie są inne działania integrujące mieszkańców?

Jesteśmy w trakcie rozstrzygania budżetu obywatelskiego. W tym roku wzorujemy się na rozwiązaniach przyjętych w Gdyni i Kielcach – zaprosiliśmy mieszkańców do przedkładania pomysłów inwestycyjnych, podając ogólne ramy i kryteria. Na cel przeznaczyliśmy 500 tys. zł. Zatwierdzono 12 pomysłów. Niedługo rozpoczną działalność dwa ciała doradcze: Rada Seniorów i Rada Młodzieży, dzięki którym łatwiej nam będzie korzystać z potencjału tych ważnych dla gminy grup mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę.