DĘBNO NIEUSTANNIE INWESTUJE

Gospodarka Informacje Samorząd

Małopolska gmina Dębno ze względu na szeroko zakrojone działania staje się coraz bardziej atrakcyjna, nie tylko terytorialnie. Wójt Wiesław Kozłowski, który piastuje urząd od 2014 roku realizuje nowe inwestycje na terenie gminy, owocnie współpracując z mieszkańcami.

 

Pod jakim względem wyróżnia się Gmina Dębno?

Ważnym czynnikiem wyróżniającym Dębno dla potencjalnych inwestorów jest nasza lokalizacja. Kolejnym – wykształceni mieszkańcy. Istotna jest również nasza strategia inwestycyjna oraz tereny o powierzchni 20 ha przeznaczone dla przemysłu oraz usług które  są zapisane w miejscowych  planach zagospodarowania .

Aktualnie czekamy na inwestorów, którzy zapewnią zatrudnienie mieszkańcom naszej gminy i powiatu brzeskiego. Realizujemy inwestycje ekologiczne służące środowisku, wypoczynkowi i rekreacji. Staramy się ułatwiać życie mieszkańców dojeżdżających koleją do pracy w miastach.

W Gminie Dębno mieszka 14 677 mieszkańców, z czego 63,5 proc. jest w wieku produkcyjnym, a 20 proc. w wieku przedprodukcyjnym. Gmina ma dodatni przyrost naturalny, w latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o ponad 7 proc.

 

Wójt Wiesław Kozłowski

Jak położenie Dębna wpływa na jego atrakcyjność inwestycyjną?

Nasza gmina jest atrakcyjnie umiejscowiona wzdłuż drogi krajowej numer 94 oraz autostrady A4, prowadzącej z zachodu na wschód przez południową Polskę. Znajduje się nieopodal Brzeska, 20 km na wschód od Tarnowa i 60 km od Krakowa.  Warto podkreślić, że stosunkowo blisko znajduje się lotnisko

Skąd pomysł na przeznaczenie tak dużego obszaru pod inwestycje w Gminie Dębno?

Gospodarka Polski dynamicznie rozwija się między innymi ze względu na obecną w naszym kraju wykształconą kadrę i wykwalifikowanych fachowców oraz położenie geograficzne.

 

 

 

 

Jako wójt chciałem uczestniczyć we wdrażaniu strategii rozwoju inwestycji na terenie Gminy Dębno. Dlatego stworzyliśmy odpowiednie plany pod inwestycje oraz zadbaliśmy o odpowiednią infrastrukturę. Jesteśmy gminą przyjazną dla inwestorów i wsłuchujemy się w ich potrzeby.

Naszym celem jest przyciągnięcie inwestycji na wysokim poziomie, w tym technologicznych. Gmina Dębno znajduje się bezpośrednio przy III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym Zachód-Wschód.

Mamy też tereny atrakcyjne ze względu na bliskie położenie od miast i bardzo dobrą komunikację.

 

Jakie inwestycje zrealizowali Państwo od 2014 roku? Co było największym osiągnięciem?

Od 2014 roku ciągle prowadzimy nowe inwestycje. W ciągu trzech i pół roku przeznaczyliśmy na budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni prawie 16 mln zł. Dzięki dofinansowaniom na rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji, do sieci przyłączane są sukcesywnie poszczególne sołectwa. Można powiedzieć, że gmina jest skanalizowana prawie w 65 procentach.

Przebudowaliśmy drogi powiatowe i gminne, parkingi i chodniki za łączną kwotę 5,5 mln zł. Instalujemy w nowe oświetlenie na nowoczesnych słupach, na co wydaliśmy prawie milion zł. Dla młodego pokolenia przeznaczamy środki z dofinansowania na dodatkowe edukacyjne zajęcia i kursy. Za te działania oświatowe zostaliśmy w 2016 uhonorowani prestiżowym certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji.” Pozyskaliśmy milion zł z funduszy unijnych na doposażanie szkół i budowę placu zabaw dla dzieci. Zakończyliśmy przebudowy boisk przyszkolnych z dofinansowaniem 500 tys. zł. Przebudowujemy i remontujemy szkoły, przedszkola, a w planach mamy budowę żłobka.

Prowadzimy adaptację budynku na Dzienny Dom Seniora+ oraz budowę i remonty remiz OSP.

 

Jakie mają Państwo plany na przyszłość?

Pozyskaliśmy środki finansowe z dostępnych dotacji w wysokości czterech milionów zł na budowę hali sportowej.  Powstają ścieżki rowerowe dla chcących odpoczywać aktywnie na które również pozyskano środki unijne.

Już teraz prowadzimy selektywny odbiór odpadów wielkogabarytowych, a w najbliższej przyszłości zostanie wybudowany za środki unijne tzw. PSZOK. Ponadto w celu przeciwdziałania dzikim wysypiskom w lasach, prowadzimy dla uczniów konkurs „Miej zasady segreguj odpady”. Podnosimy w ten sposób świadomość ekologiczną uczniów i rodziców, połączoną ze zbiórką odpadów.

W celu usprawnienia transportu mieszkańcom gminy, w planach jest budowa przy dworcu kolejowym parkingu „Park & Ride” dla samochodów osobowych. Chcemy też rozszerzyć wykorzystanie energii odnawialnej i na ten cel gmina pozyskała prawi milion zł. Podobnie jest z wymianą starych pieców która jest możliwa dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2,2 miliona zł.

 

Zapraszamy wszystkich do zwiedzenia gminy i XIV-wiecznego zamku w Dębnie, w którym duch Białej Damy po dziś dzień nawiedza warownię. Zamek jest miejscem licznych wydarzeń kulturalnych i organizowanego co roku wielkiego historycznego widowiska oraz międzynarodowego turnieju rycerskiego o Zloty Warkocz Tarłówny, uhonorowanego I miejscem w konkursie „WIELKIE ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI”.

 

 

Rozmawiała Katarzyna Woźniak