Doświadczenie procentuje

Samorząd

Miasto Płońsk zostało Liderem Rozwoju Regionalnego 2016. Nagrodę odebrał burmistrz Andrzej Pietrasik podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie. Jak sam przyznaje w rozmowie z Pauliną Dudak, jest to wyraz uznania codziennej pracy na rzecz mieszkańców oraz rozwiązań ekologicznych, w których Płońsk przoduje.

 

Jakie wrażenia towarzyszyły Panu podczas odbioru tego prestiżowego wyróżnienia?

Na pewno satysfakcja. Traktuję tę nagrodę jako potwierdzenie słuszności kierunków, które obraliśmy w latach 90. Wytyczyliśmy plan rozwoju i określiliśmy sfery, które wymagają szczególnej uwagi. Przyjęliśmy również jasną politykę wydatkowania publicznych pieniędzy. Największą uwagę poświęcamy dziś ekologii i ochronie środowiska, w których to zakresach mamy wybitne osiągnięcia.

 

Dysponujecie Państwo także atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi. Jak wyglądają poszukiwania inwestorów?

Gmina posiada tereny inwestycyjne stanowiące podstrefę Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która utworzona została w 2013 roku. W ofercie mamy trzy tereny inwestycyjne z przeznaczeniem m.in. pod usługi, handel, skład magazynów,
a także produkcję o średnim wskaźniku zabudowy. Nasze tereny nie są duże dlatego współpracujemy  także z gminą wiejską Płońsk, która posiada rozległe tereny pod inwestycje i staramy się działać w taki sposób, aby na rzecz obopólnej korzyści
te inwestycje powstawały właśnie u nich, a nie w sąsiednich jednostkach samorządowych.

 

Ma Pan wieloletnie doświadczenie samorządowe. Czy odczuwa Pan jeszcze jakiś niedosyt projektów, których podejmuje się Urząd?

Ciągle pojawiają się nowe cele, nowe zadania i staram się je wspólnie ze swoją załogą realizować dla miasta i dla jego mieszkańców, najlepiej jak mogę. Co powinniśmy robić dalej? Przede wszystkim konsekwentnie realizować politykę z zakresu ekologii, związaną z ochroną klimatu. Mamy  wzorcowy system zagospodarowania odpadów stałych. Całkowicie rozwiązaliśmy problem gospodarki wodno-ściekowej i oczyszczania wody dla mieszkańców. Z ciepłowni przeszliśmy na elektrociepłownie, za co otrzymaliśmy pierwszą nagrodę parlamentu europejskiego. Mamy również jedno z niewielu w Polsce rozwiązań produkcji biogazu z osadów pościekowych, z których produkujemy energię cieplną
i elektryczną. Ekologia jest naszą największą ambicją i ciągle szukamy nowych rozwiązań, o których – mam nadzieję – opowiem, gdy spotkamy się na V Polskim Kongresie Przedsiębiorczości.

Dziękuję za rozmowę