Duże kroki małej gminy

Samorząd

Miasto i Gmina Sośnicowice w woj. śląskim rozwijają się wielokierunkowo: są przyjazne dla inwestorów i środowiska, ludzi młodych i aktywnych oraz starszych i samotnych. Nie bez przyczyny otrzymały tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego. O inwestycjach, które zmieniły gminę, z burmistrzem Marcinem Stronczkiem rozmawia Aleksandra Gil.

Miasto i Gmina Sośnicowice są Laureatem programu Lider Rozwoju Regionalnego. Czym jest dla Pana to wyróżnienie?
Jesteśmy małą, skromną gminą i fakt, że zostaliśmy przez kogoś dostrzeżeni, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Tym bardziej, że dzięki naszym działaniom wykonaliśmy ogromny skok w rozwoju gminy. Rocznie pozyskujemy ok. 8 mln zł funduszy zewnętrznych, w powiecie gliwickim jesteśmy na pierwszym miejscu w pozyskiwaniu środków
unijnych. Każdy, kto tędy przejeżdża, zauważa pozytywne zmiany, których w okolicy nie widać. Znaleźliśmy się w gronie samorządów, które mają dużo większe możliwości. Mam nadzieję, że będzie to mobilizacja do kolejnych działań.

28 września została otwarta Strefa Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach. Jakie są jej najważniejsze cechy?
Obszar obejmuje 14 ha brutto, do zagospodarowania jest ponad 11 ha. Ten teren został w całości uzbrojony – znajdują się tam drogi, chodniki po obu stronach jezdni i ścieżki rowerowe, oświetlenie i zasilanie energetyczne. Lokalizacja strefy zasługuje na uwagę – w pobliżu drogi wojewódzkiej i powiatowej, zaledwie 1 km od autostrady A4, poprzez którą możemy przejechać niewielki kawałek na skrzyżowanie z autostradą A1 i udać się we wszystkich kierunkach Polski i Europy. Nasza SAG znajduje się niecałe 10 km od SSE w Gliwicach. Oznacza to,
że małe i średnie przedsiębiorstwa, które rozpoczną u nas działalność, mogą świadczyć usługi również w Gliwickiej SSE. Patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, jest to strzał w dziesiątkę – obserwujemy ożywienie gospodarcze, nie chciałbym zapeszyć, ale pierwszy przetarg na połowę terenu cieszy się co najmniej dobrym zainteresowaniem. Pojawił się inwestor, który chce kupić 2,5 ha – to podmiot zagraniczny przy udziale polskiego kapitału. Wygląda na to, że już w pierwszym przetargu zostanie sprzedana aż połowa terenów strefy.

Jakiego typu inwestorzy są mile widziani?
Mówimy o sektorze MŚP, nie posiadamy odpowiednich terenów dla dużych przedsiębiorstw. Szukamy firm mało uciążliwych dla środowiska i krajobrazu. 

Na jakiego typu pomoc ze strony urzędu mogą liczyć inwestorzy?
Przede wszystkim na fachowych doradców. Niedługo zaczniemy procedować uchwałę, w której przedsiębiorcy będą mogli liczyć na obniżenie podatku od nieruchomości w zależności od tego, ile osób będą zatrudniać. Uchwała będzie prawomocna za 2-3 miesiące. Będzie to opłacalne szczególnie dla MŚP.

Niedawno zostało otwarte Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne…
Obiekt jest wykonany na miarę XXI wieku, ma wielofunkcyjny charakter – znajduje się w nim również biblioteka i sala konferencyjna mieszcząca 150 osób. Budynek robi wrażenie na odwiedzających. Drugą część stanowi dom dziennej opieki, w ramach programu Senior-WIGOR oraz poprzez Caritas świadczone są usługi opiekuńcze dla naszych mieszkańców. Na pomoc mogą liczyć np. ludzie obłożnie chorzy, po ciężkich wypadkach. O udział w programie mogą się ubiegać osoby spełniające warunki: wiek – powyżej 60. roku życia, samotność, choroba, wykluczenie społeczne. Program działa od 1 września.  W obiekcie funkcjonuje także ośrodek pomocy społecznej. W budynku odbyło się już kilka imprez kulturalnych, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. Nasze działania są skuteczne, widać, że obiekt był potrzebny. Wykonaliśmy go dzięki środkom pomocowym. Na budowę biblioteki dostaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 875 000 zł. Oprócz tego korzystaliśmy z programów
w ramach informatyzacji i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, gdzie dostaliśmy ponad 100 tys. zł. Obiekt jest ciągle doposażany.

Jakie działania są przewidziane w 2016 roku?
Chcemy zrealizować kolejne projekty. Musimy skanalizować połowę gminy, czego nie udało się zrobić do tej pory, ze względu na inne priorytety. W tym miesiącu odbieram wiele nagród, nawet w zakresie sportu, na który kładziemy
również duży nacisk. W najbliższych latach zagospodarujemy przestrzeń między Centrum Społeczno-Kulturalnym i biblioteką, a gimnazjum i nowym, czterooddziałowym przedszkolem na część rekreacyjno-sportową. Częściowo
jest już wykonana: mamy orlik, korty, boisko do siatkówki plażowej, dirt park, niedługo powstanie siłownia zewnętrzna i park. Sośnicowice zostaną rozbudowane o część, którą będziemy nazywać Nowymi Sośnicowicami.
Planujemy również rewitalizację rynku. Rozwijamy się dynamicznie dzięki ogromowi pracy, dobrej współpracy między mną a radą i akceptacji zmian przez mieszkańców. Oczywiście nie odbyłoby się to bez reformy samorządowej
i środkom z Unii Europejskiej. Będę w związku z taką ilością inwestycji musiał przeorganizować urząd i stworzyć
nowe stanowiska pracy.

Dziękuję za rozmowę.